ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA JE NEJSILNĚJŠÍ NÁSTROJ, KTERÝM MŮŽETE ZMĚNIT SVĚT!

Pokud máte zájem se zúčastnit slosování, splňte následující úkoly:

  1. Vyfoťte se s diplomem ze Dnu Země pořádaného ekocentrem SEVER (Litoměřice).
  2. Napište do mailíku, co se vám na Dnu Země nejvíce líbilo a co nového jste se dozvěděli/naučili.
  3. Společně s kontaktem na paní učitelku, jménem školky, města a třídy odešlete do 30.4.2024 na mail: ekoosveta@digitalstar.cz.

A co vyhrajete, když budete vylosováni?
Ve hře je 1 ks poukazu za 750 Kč a 9 ks poukazů za 250 Kč 😊

Výherci budou zveřejněni na webu a zároveň jim emailem přijde poukázka.

Specializační studium koordinátorů Ústeckého kraje 2024

Specializační studium koordinátorů environmentální výchovy bylo zahájeno 13. března 2024 na ZŠ Svážná v Mostě.

Studia se účastní 20 budoucích koordinátorů EVVO 😊

Jde o kvalifikační studium, kdy po jeho absolvování náleží absolventovi příplatek 1000,- Kč až 2000,- Kč v tarifní složce mzdy, pokud koordinátora ve škole vykonává. Studium je určeno pro pedagogy různých typů a stupňů škol.

Studium má akreditaci MŠMT v rozsahu 250 hodin studia, a to v kombinované formě (200 hodin prezenčně a 50 hodin e-learning). Obsah studia je strukturován do několika okruhů jako je management EV, specifické metody a formy EV, cíle a směřování environmentální výchovy a výchovy k UR, aktuální problémy životního prostředí, ekologie a udržitelného rozvoje. Přednášky jsou doplněny exkurzemi zaměřenými na poznávání kulturního a přírodního dědictví Ústeckého kraje a na příklady dobré praxe přímo ve školách.

Účastníci mají k dispozici učebnici pro koordinátory EV „Ekologie v praxi“ a v průběhu studia mají k dispozici i další publikace použitelné pro realizaci EV v různých vyučovacích předmětech např. Přírodní a kulturní dědictví Ústeckého kraje: náměty pro badatelskou činnost žáků, Zahradní architektura v průběhu staletí, Ekologizace provozu škola, Publicita školy.

Závěrečné zkoušky se uskuteční koncem roku 2024 a spočívají v obhajobě závěrečné práce a ústním pohovorem, kde mají účastníci prokázat přehled o problematice ŽP a metodice EV.

V případě zájmu předpokládáme zahájení dalšího ročníku studia začátkem roku 2025. Informace na webu www.kev.ecn.cz.

Účastníci od Ekoosvěty obdrželi finanční podporu na poplatek za školení. Zbytek částky lze hradit např. z šablon školy.

Tři metodiky pro pedagogy (téma odpady, změna klimatu a biodiverzita) a k tomu zábavné únikové hry pro MŠ a ZŠ zdarma. Žádné přihlašování, žádná registrace. Můžete si je zahrát se svými žáky.

Metodiky naleznete ZDE.

Únikovky naleznete ZDE.

SOUTĚŽE

Dotace je poskytnuta z Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období 2022 – 2025

„Den Země 2024: Ústecký kraj společně“

Den Země připadá tradičně na 22. dubna. Každoročně tento den upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat odpad a chovat se zodpovědně. V rámci Dne Země, který původně vznikl v Americe, se koná řada vzdělávacích akcí pro děti i dospělé.

POJĎTE HO S NÁMI OSLAVIT SOUTĚŽÍ!

SOUTĚŽIT MŮŽETE ZDE 😊

A i my jsme si pro vás připravili zajímavé soutěže!
Pojďte slavit s námi!

Den Země připadá tradičně na 22. dubna. Každoročně tento den upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat odpad a chovat se zodpovědně. V rámci Dne Země, který původně vznikl v Americe, se koná řada vzdělávacích akcí pro děti i dospělé.

Chcete vidět vaše krásné výtvory oslavující Den Země? Chcete si s dětmi zazpívat písničky o přírodě? Chcete vidět, kdo vyhrál naše ceny? Klikněte ZDE..

AKTUALITY

Děti Země vyhlásí vítěze ankety Zelená perla o antiekologický výrok za rok 2023
Aktuality

Děti Země vyhlásí vítěze ankety Zelená perla o antiekologický výrok za rok 2023

Sdružení Děti Země v Brně vyhlásí vítěze ankety Zelená perla o antiekologický výrok za rok 2023. Ve finále je 18 výroků od 14 lidí, vítěze vybírá komise. Cenu za rok 2022 loni dostal někdejší primátor Českých Budějovic a nynější městský a krajský zastupitel Jiří Svoboda (ANO).

Ekologická organizace Arnika vyhlásila 14. ročník ankety Alej roku
Aktuality

Ekologická organizace Arnika vyhlásila 14. ročník ankety Alej roku

Ekologická organizace Arnika vyhlásila 14. ročník ankety Alej roku. Na www.alejroku.cz mohou lidé ode dneška nominovat své oblíbené stromořadí. Potřebné jsou jedna až tři fotografie aleje, souřadnice GPS a krátký popis či delší příběh, který se k ní váže, uvedl mluvčí Arniky Luboš Pavlovič. Nominující mohou vyhrát ceny a jedna z alejí získá ošetření. Cílem ankety je povzbudit u veřejnosti zájem o aleje, které patří ke zdravé a fungující krajině.

BULLETIN: Environmentální dění
a EVVO v ÚK

Dovolujeme si Vás informovat, že jsme vydali první ročník bulletinu EVVO Ústeckého kraje. Najdete v něm shrnutí vybraných nejzajímavějších událostí EVVO, které v ÚK v tomto roce proběhly. Zároveň jsou zde uvedené akce, na které se můžete těšit v dalším roce. Celé číslo naleznete ZDE.