ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA JE NEJSILNĚJŠÍ NÁSTROJ, KTERÝM MŮŽETE ZMĚNIT SVĚT!

Pokud máte zájem se zúčastnit slosování, splňte následující úkoly:

  1. Vyfoťte se s diplomem ze Dnu Země pořádaného ekocentrem SEVER (Litoměřice).
  2. Napište do mailíku, co se vám na Dnu Země nejvíce líbilo a co nového jste se dozvěděli/naučili.
  3. Společně s kontaktem na paní učitelku, jménem školky, města a třídy odešlete do 30.4.2024 na mail: ekoosveta@digitalstar.cz.

A co vyhrajete, když budete vylosováni?
Ve hře je 1 ks poukazu za 750 Kč a 9 ks poukazů za 250 Kč 😊

Výherci budou zveřejněni na webu a zároveň jim emailem přijde poukázka.

Specializační studium koordinátorů Ústeckého kraje 2024

Specializační studium koordinátorů environmentální výchovy bylo zahájeno 13. března 2024 na ZŠ Svážná v Mostě.

Studia se účastní 20 budoucích koordinátorů EVVO 😊

Jde o kvalifikační studium, kdy po jeho absolvování náleží absolventovi příplatek 1000,- Kč až 2000,- Kč v tarifní složce mzdy, pokud koordinátora ve škole vykonává. Studium je určeno pro pedagogy různých typů a stupňů škol.

Studium má akreditaci MŠMT v rozsahu 250 hodin studia, a to v kombinované formě (200 hodin prezenčně a 50 hodin e-learning). Obsah studia je strukturován do několika okruhů jako je management EV, specifické metody a formy EV, cíle a směřování environmentální výchovy a výchovy k UR, aktuální problémy životního prostředí, ekologie a udržitelného rozvoje. Přednášky jsou doplněny exkurzemi zaměřenými na poznávání kulturního a přírodního dědictví Ústeckého kraje a na příklady dobré praxe přímo ve školách.

Účastníci mají k dispozici učebnici pro koordinátory EV „Ekologie v praxi“ a v průběhu studia mají k dispozici i další publikace použitelné pro realizaci EV v různých vyučovacích předmětech např. Přírodní a kulturní dědictví Ústeckého kraje: náměty pro badatelskou činnost žáků, Zahradní architektura v průběhu staletí, Ekologizace provozu škola, Publicita školy.

Závěrečné zkoušky se uskuteční koncem roku 2024 a spočívají v obhajobě závěrečné práce a ústním pohovorem, kde mají účastníci prokázat přehled o problematice ŽP a metodice EV.

V případě zájmu předpokládáme zahájení dalšího ročníku studia začátkem roku 2025. Informace na webu www.kev.ecn.cz.

Účastníci od Ekoosvěty obdrželi finanční podporu na poplatek za školení. Zbytek částky lze hradit např. z šablon školy.

Tři metodiky pro pedagogy (téma odpady, změna klimatu a biodiverzita) a k tomu zábavné únikové hry pro MŠ a ZŠ zdarma. Žádné přihlašování, žádná registrace. Můžete si je zahrát se svými žáky.

Metodiky naleznete ZDE.

Únikovky naleznete ZDE.

SOUTĚŽE

Den Země připadá tradičně na 22. dubna. Každoročně tento den upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat odpad a chovat se zodpovědně. V rámci Dne Země, který původně vznikl v Americe, se koná řada vzdělávacích akcí pro děti i dospělé.

POJĎTE HO S NÁMI OSLAVIT SOUTĚŽÍ!

SOUTĚŽIT MŮŽETE ZDE 😊

A i my jsme si pro vás připravili zajímavé soutěže!
Pojďte slavit s námi!

Den Země připadá tradičně na 22. dubna. Každoročně tento den upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat odpad a chovat se zodpovědně. V rámci Dne Země, který původně vznikl v Americe, se koná řada vzdělávacích akcí pro děti i dospělé.

Chcete vidět vaše krásné výtvory oslavující Den Země? Chcete si s dětmi zazpívat písničky o přírodě? Chcete vidět, kdo vyhrál naše ceny? Klikněte ZDE..

AKTUALITY

Lidé, školy či spolky se mohou znovu zapojit do projektu Živá zahrada
Aktuality

Lidé, školy či spolky se mohou znovu zapojit do projektu Živá zahrada

Majitelé zahrad se mohou zapojit do dalšího kola soutěže Živá zahrada, kterou už 22 let pořádá Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Výzva má motivovat lidi, školy či spolky k tomu, aby se jejich zahrady či balkony staly domovem i pro volně žijící živočichy, například motýly, čmeláky, žáby, ptáky, ještěrky nebo ježky. Na zahradě by tato zvířata měla najít potravu, vodu, bezpečný úkryt či místo pro rozmnožování.

V pátek začíná třetí ročník projektu Biosmršť, který mapuje přírodu v Česku
Aktuality

V pátek začíná třetí ročník projektu Biosmršť, který mapuje přírodu v Česku

Mapovat rozšíření vybraných nepůvodních druhů živočichů a rostlin v Česku mohou lidé společně s biology o posledním květnovém víkendu v projektu Biosmršť. Seznam se letos rozšířil o sršeň asijskou a kosatce krvavého. Mapování se uskuteční potřetí. Do projektu se může zapojit každý, kdo si nainstaluje aplikaci iNaturalist a následně bude zaznamenávat svá pozorování. O projektu informoval Botanický ústav Akademie věd ČR.

SFŽP vydal nové číslo Priorita 04/2024. Co se v tomto čísle dozvíte?
Aktuality Ochrana životního prostředí

SFŽP vydal nové číslo Priorita 04/2024. Co se v tomto čísle dozvíte?

Státní fond životního prostředí ČR přináší nové číslo časopisu Priorita. Určitě si nezapomeňte nalistovat zajímavé články:
– Peníze z emisních povolenek půjdou výhradně na modernizaci ekonomiky, na adaptační opatření i na pomoc domácnostem
– Ekologicky zlikvidované vraky aut podpoří 50milionová dotace

BULLETIN: Environmentální dění
a EVVO v ÚK

Dovolujeme si Vás informovat, že jsme vydali první ročník bulletinu EVVO Ústeckého kraje. Najdete v něm shrnutí vybraných nejzajímavějších událostí EVVO, které v ÚK v tomto roce proběhly. Zároveň jsou zde uvedené akce, na které se můžete těšit v dalším roce. Celé číslo naleznete ZDE.