Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

POSLEDNÍ ZPRAVODAJ MŽP ROKU 2020

POSLEDNÍ ZPRAVODAJ MŽP ROKU 2020

      2.1.2021  

Toto číslo Zpravodaje je věnováno ekologické výchově, vzdělávání a osvětě se zaměřením na děti. Tematicky je orientován na děti a přináší mnoho zajímavých informací. Z výzkumu Nadace proměny, publikovaného před čtyřmi lety, vyplynulo, že české děti tráví v průměru denně necelé dvě hodiny venku, ale více než čtyři hodiny u různých médií. Jak by tomu asi bylo, kdyby se výzkum provedl v současnosti? Na straně 6 se dozvíte aktuální informace o projektu „Vzděláváme venku“ a na straně 12 jsou tipy envi vzdělávání. Celé číslo si můžete přečíst: ZDE