Slovenské ministerstvo životního prostředí si dalo za cíl vysbírat nejméně 90 % nápojových obalů uvedených na trh do roku 2025, spravedlivější podmínky zálohování pro menší provozy a maximální komfort pro spotřebitele. Nový správce zálohového systému by měl zřídit transparentní účet a tím zajistit nejen kontrolu ze strany ministerstva ale i kontrolu ze strany spotřebitelů.

Vítězným správcem systému se stalo konsorcium čtyřech společností: Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenského zväzu výrobcov piva a sladu, Slovenskej aliancie moderného obchodu a Zväzu obchodu Slovenskej republiky. Konsorcium sdružuje přibližně 80 % všech výrobců nápojových obalů na Slovensku. Správce vzešel z výběrového řízení, které organizovalo ministerstvo životního prostředí. 

Financování systému je vytvořené na základě zálohovacího modelu. Spotřebitel při koupi nápoje zaplatí 15 centů zálohu za plastový nebo kovový obal. Pokud obal nevrátí, zůstane částka na transparentním účtu správce zálohového systému. Ty pak správce investuje například na zdokonalování systému, lepšího pokrytí odběrných míst či nákupu dalších sběrných automatů. 

O financování budou mít přehled jednak samotní výrobci nápojových obalů, ale i ministerstvo, které bude mít v dozorčí radě správce systému své tři členy. 

Zálohovat se budou všechny plastové a kovové obaly, od 0,1 l po 3 l vratné lahve. Vztahovat se bude na všechny nealkoholické nápoje, minerální vody s výjimkou tvrdého alkoholu a mléka.