Některá města v Pardubickém kraji zvažují, zda by pro ně mělo smysl vybudovat spalovnu komunálního odpadu. Vede je k tomu úprava zákona o odpadech, která stanovila konec skládkování na rok 2030. Poplatky za ukládání odpadu na skládku se budou postupně zvyšovat.

V Česku nyní bezmála polovina odpadů končí na skládkách, což je do budoucna nemožné. Před dvěma lety se země Evropské unie zavázaly ukončit do roku 2030 skládkování všech využitelných odpadů – a těch je na smetištích většina.

Pro ZEVO platí velmi přísná evropská a česká legislativa, která povoluje jen minimální hodnoty emisí do životního prostředí. V porovnání s klasickými zdroji (např. uhelné elektrárny) jsou ZEVO k lidskému zdraví a životnímu prostředí mnohem šetrnější. Energie vyrobená z odpadu navíc šetří neobnovitelné zdroje surovin, jako jsou uhlí či ropa. Zbytkový odpad po spalování (škvára) lze využít jako druhotné suroviny, například ve stavebnictví.

Hierarchie nakládání s odpady (od nejhorší po nejlepší)

O spalovně přemýšlí společnost Liko Svitavy, odpadová firma založená Svitavami a okolními obcemi. Již v současnosti vozí ke spálení asi 5000 tun do Brna do firmy SAKO. „Uvažujeme o vybudování menší spalovny, která by pokrývala potenciál oblasti, kde svážíme odpady. Nenavýšil by se počet kilometrů a přeprava,“ řekl ČTK ředitel společnosti Josef Gestinger. Jakou kapacitu a typ technologie by zařízení mělo mít, není zatím jasné.

Studii proveditelnosti na zařízení pro energetické využití odpadů si zadala nedávno i Česká Třebová. „Nejsme si zatím jistí, zda pro to máme vhodný pozemek a infrastrukturu, na kterou bychom spalovnu napojili. S vyrobenou energií musíme umět nějak naložit,“ uvedl místostarosta Josef Kopecký (ODS). Podle něj jsou další úvahy zatím předčasné.

O velké spalovně komunálního odpadu se již dlouhou dobu mluví i v Pardubicích a Hradci Králové. Optimální by byl areál elektrárny Opatovice, tento záměr však již v roce 2006 odmítli místní lidé v referendu. Sama elektrárna už v minulosti vyjádřila ochotu se do projektu zapojit a poskytnout pro něj pozemky.

Nesouhlas lidí s existencí spalovny zažilo město Vsetín, ve Zlínském kraji. Spalovnu komunálního odpadu spalovny (nebo-li zařízení pro energetické využití odpadu – ZEVO) plánovala společnost Zásobování teplem Vsetín postavit v lokalitě na Ohradě u Kauflandu. Po odporu široké veřejnosti i zastupitelů města od záměru před více než rokem odstoupila. Proces posouzení vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) pokračuje i nadále, firma to zdůvodnila tím, že v případě úspěšného ukončení procesu by mohla získat garanci pro realizaci případných dalších obdobných investičních záměrů v jiných městech. V České republice jsou v současnosti v provozu čtyři ZEVO: v Praze, v Brně, v Liberci a v Chotíkově u Plzně.

Spalovna v Dánsku, zdroj: tydenikhrot.cz, více zde

Zdroj: ČTK, mestovsetin.cz, ČEZ