Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

Program podpory v oblasti spolupráce s partnerskými městy v roce 2021

Program podpory v oblasti spolupráce s partnerskými městy v roce 2021

Vysoké Mýto a Uzavřená výzva a

Termín podání žádosti: 04. 1. 2021 – pátek 29. 1. 2021

Zaměření: Dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta mohou být poskytnuty na školské, společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní projekty. Akce ucházející se o podporu musí mít nekomerční charakter a musí se konat ve Vysokém Mýtě nebo ve výše uvedených partnerských městech. Max. částka je 49 000 Kč/dotaci, celkem za program je max. 50 000 Kč.

Více informací.