Termín podání žádosti: 04. 1. 2021 – pátek 29. 1. 2021

Zaměření: Dotacemi z rozpočtu města Vysokého Mýta mohou být podpořeny aktivity související s ochranou, tvorbou, vzděláváním a osvětou v oblasti životního prostředí. Akce ucházející se o podporu musí mít nekomerční charakter a musí se konat ve Vysokém Mýtě nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. Max. částka je 25 000 Kč/dotaci, celkem za program je max. 55 000 Kč.

Více informací.