Termín podání žádosti: 04. 1. 2021 – pátek 29. 1. 2021

Zaměření: Dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta mohou být poskytnuty na podporu vzdělávání, rozšiřování nabídky ve vzdělávání, nákup pomůcek podporujících moderní metody vzdělávání a na provozní výdaje projektu v rámci celoroční vzdělávací činnosti. Projekt se musí konat ve Vysokém Mýtě nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. Max. částka je 40 000 Kč/dotaci, celkem za program je max. 185 000 Kč.

Více informací.