Do zbývajícího kritického kola mezinárodních rozhovorů o změně klimatu zbývá pouhých devět měsíců a největší světové ekonomiky zdaleka nemají správné politické plány, aby splnily zelené závazky přijaté na klimatické konferenci COP21 v Paříži v roce 2015.

BloombergNEF hodnotí politiky dekarbonizace v zemích G20, aby zjistil, které vlády zavedly režimy k realizaci cílů Pařížské dohody, nebo podstatnější dekarbonizaci. Zdůrazňuje příklady toho, co funguje a lze je replikovat jinde, a příznaky, u kterých je zapotřebí většího pokroku.

Značná část celosvětového pokroku při snižování rychlosti růstu emisí CO2 přišla v energetickém sektoru. Zpráva hodnotí národní a regionální energetické politiky a zároveň zkoumá další hlavní segmenty světové ekonomiky odpovědné za produkci CO2 – silniční dopravu, ekologická paliva, budovy, průmysl a oběhové hospodářství.

Země, na které se vztahuje hodnotící zpráva, byly hodnoceny ze 100 % na základě 122 kvalitativních a kvantitativních metrik týkajících se počtu, robustnosti a účinnosti prováděných politik. Celkově Německo a Francie dosáhly nejvyššího skóre za to, že mají zavedeny nejlepší politické kombinace, které by urychlily dekarbonizaci, ale stále mají prostor pro zlepšení, uvádí studie.

Země G20 dosáhly průměrného skóre celé ekonomiky 47 %. Národy na vrcholu žebříčku provedly vyšší počet silných, konkrétních opatření k dosažení svých ambiciózních, ale dosažitelných cílů. Zavedly politiky, které podporují změny na straně nabídky i poptávky. Jejich procesy tvorby politiky jsou relativně transparentní a předvídatelné a jejich iniciativy začínají mít měřitelný dopad.

Pokrok ve všech odvětvích byl velmi nerovnoměrný. Skupina G20 dosáhla nejlepšího skóre za své mocenské politiky (58 %), protože všechny národy zavedly určitou vládní podporu propagace čistých technologií. K uskutečnění cílů Pařížské dohody však bude muset věnovat mnohem větší pozornost dalším odvětvím, zejména stavebnictví a průmyslu, které měly průměrné skóre 42 %, respektive 37 %.

Obrázek: Přehled G20 

Souhrn klíčových zjištění je k dispozici ke stažení prostřednictvím tohoto odkazu.

Zdroj: BloombergNEF