Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlásil letošní rok Rokem vážek. Ochranáři plánují různé tematické akce, pokud to situace kolem koronaviru dovolí. Svaz nabízí i peníze na projekty, které vážkám pomohou. „Vyhlášením tematického roku by ČSOP rád upozornil na ohrožení konkrétní skupiny rostlin či živočichů a vyzval veřejnost k zapojení do její ochrany,“ uvedl ředitel Kanceláře ČSOP Petr Stýblo.

„Očekávat během roku můžete vycházky za tajemstvím mokřadů, putovní výstavu o vážkách a jejich ochraně, ‚vážkařské‘ soutěže i lecjaká překvapení,“ dodal.

Podle Stýbla jsou vážky symbolem vodních ploch a mokřadů, kterých je stále větší nedostatek. „Nejen, že se neobnovují dostatečně rychle, ale leckde dosud i mizí či jsou nevhodným hospodařením degradovány,“ poznamenal. Jedním z cílů ČSOP tedy je, aby si lidé začali mokřadů více vážit, napomohli jejich obnově a bránili zániku.

Finanční pomoc, kterou ochranáři nabízejí spolkům v Národním programu ČSOP Ochrana biodiverzity, má pomoci jak k mapování vzácných druhů, tak k opatřením v terénu. Příjemci se díky ní pustí třeba do obnovy tůní, které vážky potřebují pro své přežití.

„Ti, kteří se chtějí starat o nějaký mokřad dlouhodobě, se mohou zapojit do dalšího programu ČSOP – založit pozemkový spolek,“ dodal Stýblo. Tyto organizace chrání cenné přírodní lokality a pečují o ně na základě vlastnického či smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP zájemcům o založení pozemkového spolku nabídne i metodickou a právní pomoc. Uzávěrky výběrových řízení jsou v březnu.

Zdroj: ČTK