Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

VLÁDA SCHVÁLILA ZPRÁVY O POSTUPU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V ČR

VLÁDA SCHVÁLILA ZPRÁVY O POSTUPU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V ČR

      26.1.2021  

Zprávy o kvalitě života a udržitelnosti, vyhodnocující naplňování Strategického rámce ČR 2030, i o naplňování Agendy 2030, hodnotící dosažení plnění mezinárodních závazků, jsou schválené vládou. Oba dokumenty hodnotí postup ČR ve snaze dosáhnout udržitelného rozvoje, v prvním případě vůči vlastním cílům Strategie ČR 2030, v druhém pak v naplňování mezinárodních Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Více o postupu v jednotlivých prioritních oblastech: ZDE.