Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

Dotační program Podpora hospodaření v lesích – těžba kůrovcových stromů

Dotační program Podpora hospodaření v lesích – těžba kůrovcových stromů

Pardubický kraj aOtevřená výzva 

Termín podání žádosti: od 1. 1. do 30. 9. 2021

Zaměření: Dotace je určena pro vlastníky lesa, jejichž výměra nepřesahuje 50 ha. Dotační podtitul A. Lesní těžba kůrovcových stromů – žadatelem mohou být fyzické nebo právnické osoby. Dotační podtitul B. Kácení kůrovcových stromů jednotkami požární ochrany obcí – žadatelem mohou být výhradně obce jako zřizovatelé jednotek požární ochrany obcí

Více informací.