Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

Program Prostředí pro život

Program Prostředí pro život

TA ČR   Uzavřená výzva 

Termín podání žádostí: od 28. 4. 2021 do 31.5.2021

Zaměření: Program Prostředí pro život se zaměřuje na nová řešení v oblasti životního prostředí, jeho stabilizaci a zkvalitnění.

Návrhy projektů bude možné podat pouze do podprogramu 1 (Operativní výzkum ve veřejném zájmu). Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat
s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu. Předběžné parametry 5. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život naleznete

ZDE