Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

Unijní program LIFE: Finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima

Unijní program LIFE: Finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima

Evropské fondy  Budoucí výzva 

Termín podání žádosti: 1x ročně je otevřená od února/března do dubna/června.

Zaměření: Cílem programu LIFE je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a přispět k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí, přírody a biodiverzity. Výzva je vyhlašovaná MŽP.

Více informací.