Ornitologové při letošním sčítání vodních ptáků v Národním parku Podyjí na Znojemsku napočítali nejvíce druhů v historii sčítání, a to 19. Celkem šlo o 680 jedinců vodních ptáků a ptáků vázaných na vodní prostředí. Správa Národního parku Podyjí to uvedla na svém webu. Ornitologové zahlédli hned tři nové druhy zimujících vodních ptáků, poprvé se v mělčinách zarostlých rákosím a v ostřicových bažinách objevil hnízdící chřástal vodní, také dva nové druhy kachen.

Sčítání se letos konalo posedmnácté. Kromě vodních ptáků ale odborníci zmapovali i několik opeřenců, kteří obvykle odlétají zimovat do teplejších krajin. Podle vědců se tak v přírodě Podyjí začíná projevovat trend oteplujícího se klimatu a mírných zim.

Kromě chřástala vodního je novinkou mezi zimujícími vodními ptáky i lžičák pestrý. „Malou skupinku těchto nápadně zbarvených kachen jsme pozorovali u mostu do Hardeggu. Spolu s nimi se zde pohyboval i další nový druh našeho sčítání. Exotická a nepůvodní kachnička karolinská. Samička, kterou jsme zahlédli, navíc vyniká světlou barevnou odchylkou,“ uvedl zoolog Národního parku Podyjí Zdeněk Mačát.

Kromě vodních ptáků vědci registrují i ostatní druhy. Letos například zjistili neobvykle vysoké počty zimujících červenek. Všimli si i drozda zpěvného nebo sluky lesní. „Jsou to ptáci, kteří od nás na zimu obvykle odlétají, i když ne příliš daleko. Jejich pobyt u nás je ale v souladu s trendem oteplování klimatu a dosavadním mírným průběhem letošní zimy,“ uvedla ornitoložka Vlasta Škorpíková.
Už pravidelně se v zimě v Podyjí naopak objevuje severská kachna hvízdák eurasijský. Letos tam ale zavítala v rekordním počtu. „Na dolní Novomlýnské nádrži bylo napočítáno jinou skupinou pozorovatelů 740 hvízdáků. To je rekordní počet pro jakoukoli lokalitu v Česku,“ uvedl Mačát.
Orlů mořských letos v národním parku ornitologové napočítali šest. Zahlédli také sedm výrazných ledňáčků říčních i šest nenápadných pěvců skorců vodních. „Potvrzen byl i stálý výskyt nepůvodní kachničky mandarinské, která žije již trvale v meandru Šobesu. V letošním roce jsme zde pozorovali devět jedinců této pestré kachny,“ uvedl Mačát.

V parku i v letošním roce zimuje rybí predátor kormorán velký. Během sčítání ornitologové zmapovali dvě větší hejna o součtu necelých 160 jedinců. To podle nich nijak nevybočuje z dlouhodobých průměrných počtů.

Zdroj: ČTK