Termín podání žádosti: 01.01.2021 – do 15.11.2021

Zaměření: Cílem poskytování finanční podpory formou dotace je podpora a rozvoj kulturních, popř. vzdělávacích aktivit na území města Česká Třebová. U žádostí o dotaci na kulturní akci přesahující částku 20 000 Kč je podmínkou přidělení dotace také podání žádosti o dotaci u dalších institucí vypisujících granty v oblasti kultury (Pardubický kraj, MK ČR, MŠMT ČR, apod.). Max. objem programu je 350 000 Kč. 

Více informací.