Zlatou medailí organizátoři třetího ročníku programu Pestrá krajina odměnili dnes čtyři farmáře. Akci organizuje Asociace soukromého zemědělství, oceněné rodinné farmy vytvářejí podle předsedy hodnotitelské komise Daniela Pitka mimořádný přínos pro českou krajinu.

„Potkáváme zemědělské hospodáře z nížin i hor, grunty hospodařící na orné půdě i chovatele hospodářských zvířat na pastvinách, konvenční i ekologické zemědělce, velké i malé,“ uvedl Pitek. Největším hodnoceným subjektem byl podle něj statek o rozloze téměř 1000 hektarů, nejmenším o velikosti deseti hektarů.

Zlatou medaili letos získal Ofčí statek Brníčko z Přerovska. Společně s manželkou Soňou a dětmi tam hospodaří na 44 hektarech půdy Michal Hrdlička, stará se o 120 ovcí a několik krav. „Zaměřil se zejména na zadržování vody v krajině a díky jeho promyšlené koncepci vznikají tůně, mokřady, řadové soustavy tůněk pomocí přírodního hrazení a vodní poldry. Nechybí ani rodinou postavený srub, který slouží jako lesní školka pro děti, které se tak učí získávat kladný vztah k přírodě a zemědělskému hospodaření,“ dodali organizátoři. Rodinná farma Placandů z Křenovic na Českobudějovicku už předloni zvítězila v soutěži Farma roku. Zúrodňují půdu vyséváním meziplodin, zatravňují některé pozemky a zapojili se do agroenvironmentálních programů na ochranu přírody. 

Dalším oceněním byl Petr Sýs s rodinou ze Statku Novotinky na Benešovsku. Jeho receptem na pestrou krajinu je maximální využívání meziplodin, zatravňováním nejvíce svažitých ploch polí, nebo vytváření protierozních pásů.

„Zabývá se pěstováním obilnin, řepky, brambor, hrachu a máku na téměř tisícovce hektarů v okolí svého zrekonstruovaného hospodářského dvora, jenž byl na konci minulého režimu určen k demolici. K vidění je zde také několik nově vytvořených rybníků, remízků či víceletý medonosný úhor na 2,7 hektarech nebo lužní lesík,“ uvedli organizátoři. 

Poslední zlatou medaili získal Levandulový statek Bezděkov z Olomouckého kraje, kde se na deseti hektarech pěstuje levandule a další plodiny na úpatí Zábřežské vrchoviny. „Meziřadí mezi levandulí je zatravněno druhově bohatými porosty spásanými stádem ovcí, políčka jsou doplněna na mnoha místech výsadbou ovocných stromů a naučnou stezkou. Na statku, který má BIO certifikaci, se Drlíkovi věnují i agroturistice a akcím pro veřejnost, zároveň provozují bistro, restauraci a kavárnu a rovněž obchod s levandulovými produkty a galerii,“ uvedli organizátoři. Stříbrnou medili získala Farma Marka Daňhela z Albrechtic, bronzovou Farma Jiřího Netíka z Dobrého na Rychnovsku. Asociace soukromého zemědělství je dobrovolnou stavovskou organizací soukromých zemědělců v ČR, má kolem 7500 členů.

Autor: ČTK