Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

AKTUÁLNÍ VÝZVY OPŽP PODPORUJÍ PESTROU ŠKÁLU PROJEKTŮ

AKTUÁLNÍ VÝZVY OPŽP PODPORUJÍ PESTROU ŠKÁLU PROJEKTŮ

      5.2.2021  

Do konce února (a někdy i déle) jsou vypsané výzvy OPŽP podporující ochranu ŽP. Některé jsou cílené pro obce, jsou však programy (více GRANTY a DOTACE), které jsou vhodné jak eko organizace, fyzické osoby nebo podnikatelé. Jako příklady výzev lze uvést: posílení biodiverzity, ochrana národně významných území a další. Stručný souhrn výzev je zde, nebo na webových stránkách OPŽP.