Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil publikaci s odpadovými daty za rok 2019. Vykazovaná data se výrazně přiblížila údajům, které sestavuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Problém dvojích dat, který odpadovou problematiku doprovází a zatěžuje ČR mnoho let, je tak na dobré cestě k dořešení. 

Český statistický úřad v posledním roce na doporučení evropského Eurostatu upravil metodiku výpočtu komunálního odpadu a nově využívá také informace z registru ISPOP Ministerstva životního prostředí, do kterého ze zákona reportují subjekty nakládající s odpady podle zákona o odpadech. Rozšířil se tak soubor respondentů, se kterými ČSÚ pracuje, a současně se výrazně snížila administrativní zátěž podnikatelů o 63 %. Po dohodě s Eurostatem použil ČSÚ pro své statistiky nejnovější definici komunálního odpadu podle směrnice o odpadech a odpad, který je svým charakterem podobný odpadu z domácností, zahrnul do komunálního odpadu.

ČSÚ v publikaci mimo jiné uvedl, že “celková produkce odpadů dosáhla v České republice v roce 2019 hodnoty 37,0 mil. tun.” Podle dat MŽP, zveřejněných na podzim minulého roku “bylo v roce 2019 v ČR vyprodukováno 37,4 mil. tun všech odpadů.” Úřad oznámil, že přepočítal data zpětně i za roky 2017 a 2018. Ta se rovněž významně přiblížila hodnotám o komunálním odpadu zveřejňovaným MŽP. ČSÚ za rok 2019 vykázal hodnotu 5,3 mil. tun a MŽP hodnotu 5,9 mil. tun.

„Jsem rád, že problém dvojích dat směřuje k vyřešení a těší mne, že tomu napomohla otevřená komunikace ze strany MŽP, zejména poskytnutí administrativních záznamů ze systému ISPOP k analýzám na straně ČSÚ. Na ministerstvu se tato problematika řeší od roku 2011, jen za mého působení posledních sedm let, což se dokonce snažily některé subjekty i politizovat.

Ale hlavní je, že se statistiky ČSÚ díky změnám na evropské úrovni a Eurostatem potvrzených jsou velmi blízko tomu, co vykazuje Ministerstvo životního prostředí. Věřím, že v poměrně krátké době dokážeme dosáhnout plné shody. Už současný stav je zásadní pro nastavování cílů v různých strategických dokumentech, ale především, nás neomezuje při nastavování dotací z evropských fondů,“ vyjádřil se dnes ministr životního prostředí Richard Brabec.

ČSÚ a MŽP plánují v letošním roce uzavřít memorandum o spolupráci, které by mělo nastavit rámec budoucí spolupráce mezi oběma institucemi.

Více najdete v tiskové zprávě Českého statistického úřadu.

Zdroj: MŽP