Společnost FARMY.CZ zveřejnila každoroční ZPRÁVU O TRHU S PŮDOU. Ve zprávě jsou uvedeny výstupy z monitoringu tržních cen zemědělské půdy za období let 2004 až 2020 s podrobnějším rozborem situace na trhu v roce 2020.

Společnost FARMY.CZ zveřejňuje každoroční ZPRÁVU O TRHU S PŮDOU V ČR za rok 2020. V této zprávě jsou uvedeny výstupy z monitoringu tržních cen zemědělské půdy za období let 2004 až 2020 s podrobnějším rozborem situace na trhu v roce 2020. Úplnou ZPRÁVU O TRHU S PŮDOU naleznete ZDE.

Tržní cenou zemědělské půdy pro účely této zprávy rozumíme cenu, které lze dosáhnout na trhu mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím, kdy obě strany jednají informovaně, rozumně a zároveň při dostatečné prezentaci nabídky na trhu. Za tržní ceny půdy nepovažujeme ceny dosažené při převodech, kdy je některá ze stran při sjednávání obchodu výrazněji znevýhodněna. Takovým znevýhodněním může být např. neznalost aktuálních cen půdy, nedostatečná prezentace nabídky na trhu, nebo jednání pod tlakem okolností. Podmínkou dosažení skutečné tržní ceny je důkladná prezentace nabídky širokému okruhu potenciálních kupujících.

Tiskovou zprávu o vydání ZPRÁVY O TRHU S PŮDOU naleznete ZDE.

Zdroj: FARMY.CZ