Vedení Královéhradeckého kraje ve spolupráci s ministerstvy, zástupci obcí a neziskových organizací chtějí přispět k řešení situace kolem útoků vlků na hospodářská zvířata v regionu. Vznikla speciální komise rady kraje, která má za úkol najít způsoby, jak zabránit škodám v souladu s právní ochranou vlků. Vlci patří mezi zvláště chráněné živočichy. ČTK to dnes sdělili zástupci hejtmanství. Přibývající útoky vlků na hospodářská zvířata ohrožují jak pastevectví v pohraničí, zejména na Broumovsku, tak i samotné vlky.

Předsedou komise se stal náměstek hejtmana pro životní prostředí, zemědělství a vodohospodářství Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Vlci za rok 2020 způsobili v hradeckém kraji úhyn či poranění a následně utracení 183 hospodářských zvířat a částka vyplacená na náhradách přesáhla 1,6 milionu korun. „Chovatelům vnikají i další ztráty, například na přírůstcích, v plemenitbě, ale je zde i permanentní stres a citová újma. Věnovali svým chovům často desítky let a nyní uvažují, zda raději neskončit,“ uvedl Bělobrádek.

S přibývajícími útoky vlků na hospodářská zvířata se podle něj názory na řešení problémů s vlky vyhraňují. „Jedni chtějí vlka rovnou vystřílet. Jejich oponenti vidí řešení pouze na straně chovatelů, a to ve stavbě plotů, změně systému chovu a rychlém vyplácení kompenzací státem. V komisi se sejdou zemědělci, zástupci ochranářů i státu, abychom se pokusili společně najít kompromis,“ uvedl Bělobrádek.

Kraj nabídl členství zástupcům Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ministerstvu zemědělství, Výzkumnému institutu ochrany genofondů, mysliveckému spolku Náchod Českomoravské myslivecké jednoty, Hnutí DUHA, dotčeným městům a obcím, chovatelům hospodářských zvířat a zástupcům akademické sféry.

Kraj se chce zhostit role mediátora, koordinátora a moderátora debat. Cílem je zchladit emoce a vyhrocenou situaci převést na racionální základ. „Nečekám zázraky ani shodu v řádu týdnů. Je třeba trpělivosti a konstruktivního přístupu všech dotčených stran. Musíme brát v úvahu i zkušenosti z jiných evropských zemí, zejména našich sousedů,“ dodal Bělobrádek.

Chovatelé ovcí z Broumovska se už více než dva roky domáhají u soudů změny zákona tak, aby bylo možné regulovat počty vlků, pokud budou ohrožovat životy a majetek. Vlci jim působí škody a náhrady od státu jsou podle nich nedostatečné.

V česko-polském pohraničí mezi Krkonošemi a Orlickými horami žije podle odhadů CHKO Broumovsko více než 20 vlků ve třech smečkách, které mají jádro teritoria na polské straně hranice, ale vydávají se i na Broumovsko či Trutnovsko. Fotopasti loni potvrdily trvalou přítomnost vlků také v Orlických horách.

Zdroj: ČTK