Aktivita hrabošů v lednu klesla meziměsíčně zhruba o čtvrtinu na 602 používaných východů z nor na hektar. Jsou ale lokality, kdy je východů z nor i 1500 až 2500 na hektar, sdělila mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Ivana Kršková. U ozimých plodin ale stále tyto počty odpovídají trojnásobku prahu škodlivosti. Pod sněhovou pokrývkou podle ní může docházet k nerušenému vývoji populací hlodavců.

„Aktivní východ je díra do nory se zřetelnými pobytovými stopami, například se zataženými kousky rostlin nebo s ohlazeným vstupem. Z dat pro jednotlivé kraje je tak patrné, že populace hrabošů spíše stagnují. Výraznější pokles v početnosti byl zaznamenán v Královéhradeckém, Libereckém a Středočeském kraji,“ uvedla Kršková.

Například v Karlovarském kraji ale nemohli pracovníci udělat všechny kontroly kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám. „Přesto je z dat patrné, že populace hrabošů na přelomu roku lokálně škodily v porostech v ozimých plodin, jetelotrav, vojtěšky, jetele, trvalých travních porostů, ve speciálních kulturách, místy i v sadech a vinicích,“ dodala mluvčí.“

Pokud se počty hrabošů v únoru nesníží, budou některé lokality v ČR podle ní velmi ohroženy. „Sněhová pokrývka, která zakryla většinu našeho území během ledna, umožnila nerušený rozvoj populací, a to především v krajích Jihočeský, Jihomoravský, Ústecký a v některých místech kraje Vysočina,“ doplnila Kršková.

Zároveň ústav vyhodnotil aplikaci jedů na hraboše, které umožňoval loni v druhé polovině roku. Zemědělci jim nahlásili 829 aplikací, z toho v 558 případech šlo o vhazování jedu do nor, ve 156 případech o větší dávky nad dva kilogramy na hektar do nor a ve 115 případech pokládáním na povrch půdy. „V období podzimních mimořádných opatření nebyl prokázán žádný případ otravy necílových organismů rodenticidem. Opětovně se potvrdil předpoklad, že při dodržení všech stanovených podmínek je riziko otrav naprosto minimální, a to ani při výjimečném povolení aplikace rodenticidů rozhozem na povrch pozemků,“ sdělila mluvčí.

To vyzdvihl také předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha, potvrdilo se podle něj, že při dodržení správných postupů při používání rodenticidů je riziko otrávení jiných tvorů než hlodavců minimální. „Agresivní útočná kampaň, která byla proti zemědělcům vedena, byla neférová a zcela účelová. Naproti tomu je třeba konstatovat, že zemědělcům vznikly přemnožením hrabošů miliardové škody, které nesli zcela na svých bedrech,“ řekl Pýcha.

Podle něj se také prokázalo, že stát nemá v rukávu rychlé postupy pro řešení takovýchto kalamit. Zejména se mu nelíbí, že státní orgány ochrany krajiny nemají zájem situaci řešit. „Pouze jim stačí se odvolávat na vlastní výklad legislativy, aby tím odůvodnili svou neochotu něco dělat,“ dodal. Zemědělci pak podle něj můžou jenom vyplňovat formuláře a žádosti, čekat měsíce na odpověď a přitom sledovat, jak jim hraboši žerou úrodu.

Boj proti přemnoženým hrabošům se v předloňském roce stal předmětem sporů. ÚKZÚZ předloni v létě povolil rozhoz jedu na povrch půdy na velké části území ČR, ministerstvo zemědělství však po kritice od ochránců přírody a ministerstva životního prostředí účinnost povolení pozastavilo.
Po plošné aplikaci jedu na Moravě se našlo téměř 80 uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy prokázaly zbytky jedu. ÚKZÚZ však uvádí, že za loňský rok uložil pouze pět pokut za nenahlášenou aplikaci jedu. Následně se jed mohl používat lokálně.

Zdroj: ČTK

Zdroj foto: zde