L Šumavský národní park zahájil ve spolupráci s dalšími organizacemi i veřejností monitoring losa evropského. Cílem akce je zjistit, kolik kusů této zvěře na území žije. Podle odhadů se na Šumavě a v okolí vyskytuje přibližně 15 jedinců. „Samozřejmě, že se nikdy úplně přesně nedozvíme, kolik kusů losa zde žije. Ale tato akce má pomoci v tom, abychom aspoň přibližně věděli, o jak velkou populaci se jedná, řekl mluvčí národního parku Jan Dvořák.

Monitoring se zaměřil na Šumavu a okolí lipenské přehrady. Na akci se kromě národního parku podílejí například i pracovníci Lesů ČR. „Mapování losů je téměř detektivní práce. Přestože los evropský měří i více než dva metry, dá se ve volné přírodě jen velmi těžko zahlédnout. Součástí monitoringu jsou tak dlouhé hodiny strávené v terénu a také množství nachozených kilometrů,“ uvedl Vladimír Dvořák z šumavského národního parku.

Dodal, že nejčastější známkou výskytu je trus. Analýza jeho DNA určí konkrétního jedince. „A v této souvislosti prosíme veřejnost o spolupráci.

Pomůžou nám jakékoli informace o pozorování losů nebo nalezení jejich pobytových znaků, jako jsou stopy, trus nebo specifické okusy, případně přímá pozorování za posledních pět let,“ uvedl Vladimír Dvořák.

Los evropský je největší příslušník čeledi jelenovitých. Dospělý samec váží až 450 kilogramů a dosahuje výšky v kohoutku 235 centimetrů. Jejich výskyt je vázán na mokřady a oblasti s vodní plochou. Na území současné České republiky losi kvůli lovům vyhynuli mezi 12. a 15. stoletím. Ve druhé polovině 20. století do Česka začali migrovat z Polska. Nyní jich ve volné přírodě žije jen pár desítek.

Autor: ČTK