Termín podání žádosti: 15.12.2020 – 15.2.2021

Zaměření: Výzva je společná pro všechny čtyři oblasti podporované v rámci programu Norských fondů a zaměřuje se na podporu informačních a vzdělávacích aktivit v oblasti ochrany ekosystémů, ovzduší, vod či změnu klimatu. Témata vzdělávacích a osvětových aktivit: zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech, snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší, snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod, zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu klimatu na lokální úrovni.

Více informací.