Chrudim se připravuje na dubnové zahájení svozu bioodpadů od rodinných domů ve vybraných částech města. Od března proto začnou Technické služby lidem vydávat 1500 biopopelnic. Přidělovat se budou zdarma, za vyvážení nebudou obyvatelé platit nic navíc, uvedl Aleš Prokopec z chrudimské radnice.
„Nejen že lidé po svozech bioodpadů dlouhodobě volají, ale díky vyšší vytříděnosti máme šanci udržet pro občany poplatky za odpady ve stávající výši,“ uvedl místostarosta Chrudimi Aleš Nunvář (Piráti). Distribuce biopopelnic se uskuteční v osmi dnech mezi 9. a 20. březnem.

Lidé si na určených stanovištích nádobu vyzvednou po předložení občanského průkazu. Ti, kteří se dostavit nemohou, budou mít možnost si biopopelnici převzít v areálu sběrného dvora v ulici Obce Ležáků.

Vyvážení budou zajišťovat Technické služby Chrudim od dubna do konce října jednou týdně, v zimním období po dvou týdnech. Svozová trasa je vzhledem k počtu ulic a rodinných domů rozvržena do dvou dnů, vždy v úterý nebo ve čtvrtek. Kompletní informace jsou zveřejněny na webu města.

Projekt je ve své pilotní fázi zaměřen na vybrané lokality rodinných domů ve městě. V jarních a letních měsících se bude celý proces svozů testovat. Dalším krokem bude vyhodnocení zkušeností, po kterém se nyní předběžně počítá s pokračováním vyvážení bioodpadu od rodinných domů i v dalších částech města.

Proč Chrudim zavádí svoz bioodpadu? Odpadu je moc a jeho skládkování brzy značně podraží. Proto jej potřeba vytřídit co nejvíce. Co se nevytřídí, musí skládku a musí se to také zaplatit. A to čím dál tím víc. Aby se občanům nezvyšoval poplatek za odpady, je jednou z možností důkladnějšího třídění svoz biodpadu od prahu domu. Město Chrudim proto odstartoval pilotní projekt těchto svozů.

Připravovaná legislativa v oblasti nakládání s odpady tlačí obce do efektivnějšího třídění. Cílem je omezit skládkování ve prospěch jiných způsobů nakládání s odpady, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí.

Nová legislativa poplatky za skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu navyšuje výrazně, navíc počítá s jejich dalším každoročním růstem. To, když obce nebudou plnit zákonem stanovený minimální podíl recyklovatelných odpadů. Pro rok 2020 byl tento podíl stanoven na úroveň 45 %, pro rok 2021 je to však již 55 %. 

Současná úroveň třídění je na dobré úrovni, nicméně s ohledem na nadcházející legislativní požadavky stále nedostačující. Poplatek za ukládání neupraveného směsného komunálního odpadu přitom může dosáhnout výše až 1800 Kč za tunu. 

Pro tzv. zbytkový odpad bude možné využít skládkování s nižší sazbou pouze při kvalitním třídění. Obec v tomto případě musí spoléhat na občany. Díky připravovanému projektu svozu bioodpadu k tomu občané ovšem budou mít náležité podmínky. 

Autor: ČTK, chrudim.eu