Dřevo ze stromů napadených jmelím v Opavě využijí i místní školy. Radnice v boji s parazitickou rostlinou dá letos pokácet stovku stromů. Z některých budou lavičky či nové prvky dětských hřišť. „Některé stromy mají jmelím kompletně napadenou korunu, popřípadě i oslabený kmen, a jsou určeny k pokácení a budou využity na palivové dřevo. Jiné stromy ale mají dřevo kmene zdravé a je možné ho využít k nějakému jinému vhodnému účelu, například k výrobě přírodních laviček, prvků pro dětská hřiště, prolézaček či uměleckých artefaktů,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Jiří Vaníček.

Magistrát podle něj už oslovil městské školy a školky, zda by měly o využití kmenů na svých zahradách zájem, a odezva je velká. „Oslovili jsme i střední školy a učiliště a nabídli jim dřevo například ke studentským pracím. Budeme se snažit, aby některé kmeny byly symbolicky ponechány nebo i řezbářsky upraveny v parcích, kde vyrostly,“ doplil Vaníček.

Opavská radnice začala s likvidací jmelí letos v lednu. Odborníci na dřeviny postupně ošetří okolo 500 stromů, přibližně 100 dalších budou muset pokácet. Do boje s touto parazitickou rostlinou chce město investovat více než šest milionů korun.

Jmelí, kvůli kterému dřeviny ve velkém chřadnou, stromy ve větší míře napadá v posledních letech. Odumřelé stromy nebo jejich uschlé větve pak mohou být i nebezpečné. Napadá často lípy, jabloně, vrby, javory, hlohy, borovice nebo jedle. Napadených druhů dřevin ale přibývá, a jmelí tak napadá například i ořešáky, jilmy či hrušně.

Některá města v kraji investují ročně do likvidace jmelí až desetitisíce korun. Parazitickou rostlinu, kterou rozšiřují zejména ptáci, se v regionu nedaří zastavit a podobně jako u kůrovce se hovoří o kalamitním stavu. Kraj proto v červnu 2019 navrhl změnu zákona, kterou chce bojovat proti jmelí a dalším škůdcům na dřevinách. Kraj požaduje, aby vlastníkům dřevin bylo možné ze zákona nařídit zásah proti těmto škůdcům. Majitelé pozemků s napadenými stromy nebo keři by museli respektovat pokyny k ošetření napadené dřeviny.

Zdroj: ČTK