Chcete vidět, jaké je znečištění vodních toků na území ČR? Nebo jaký ke podíle ekologického zemědělství na zemědělském půdním fondu? Chcete se dozvědět, kolik je podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové konečné spotřebě energie?
Vybrali jsme pro vás nejzajímavější infografiky z dílny CENIA.