Jak jsme vás již informovali, stát plánoval podat žalobu na Polsko, kvůli těžbě na dole Turów. A dnes se plán stal skutečností. Dnes byla Českou republikou k Soudnímu dvoru EU podána žaloba proti Polské republice. ČR Polsku vytýká, že v souvislosti s rozšířením těžby na dole Turów porušilo unijní právo. Součástí žaloby je také žádost o zastavení aktuální těžby uhlí v dole do doby, než Soudní dvůr EU rozhodne. Česká republika současně požádala soud, aby žalobu projednala přednostně, vzhledem k dopadům těžby na obyvatele příhraničních oblastí Libereckého kraje.

Česká republika dnes odeslala žalobu k Soudnímu dvoru EU na Polsko kvůli těžbě na dole Turów. „Přímá žaloba na jiný stát EU je opravdu krajním řešením situace, za existence Evropské unie taková situace nastala jen párkrát. Proto bylo potřeba před samotnou žalobou nejen intenzivně jednat na diplomatické úrovni, ale také podat podnět Evropské komisi k prověření žalobních důvodů, u nichž České republice Komise dala nakonec z větší části za pravdu. Pro ochranu našich občanů je ale v tuto chvíli žaloba nezbytná, neboť Polsko zatím nenaplnilo požadavky, které v souvislosti s ochranou životního prostředí na naší straně klademe. V jednáních s Polskem budeme samozřejmě pokračovat, ale současná těžba na Turówě probíhá protiprávně. Už dnes její pokračování ohrožuje naše občany, naši vodu, naše životní prostředí. I proto jsme současně požádali Soudní dvůr EU o její pozastavení do doby, než o žalobě soud rozhodne,“ komentuje aktuální situaci ministr životního prostředí Richard Brabec

Polsko nejenom že po mezistátním procesu EIA prohlásilo své rozhodnutí EIA do roku 2044 za okamžitě vykonatelné, čímž vyloučilo účinnou právní ochranu vůči tomuto rozhodnutí – tak jak je to standardem ve všech zemích EU podle směrnice o posuzování vlivů záměru na životní prostředí, ale současně prodloužilo povolení k těžbě hnědého uhlí v dole Turów o 6 let bezprostředně v návaznosti na těžbu současnou, a to bez provedení posouzení vlivů na životní prostředí, dále z řízení o vydání tohoto povolení k těžební činnosti do roku 2026 vyloučilo dotčenou veřejnost a vůbec neumožnilo soudní přezkum tohoto povolení. České straně navíc Polsko v souvislosti s řízením o vydání báňského povolení do roku 2026 neposkytlo kompletní informace, což je i přímým porušením zásady loajální spolupráce podle Smlouvy o Evropské unii.

„Soudní dvůr v Lucemburku není vázaný lhůtami, a proto nevíme, kdy rozhodne. Ale vzhledem k závažnosti situace věříme, že to bude co nejdříve. Zástupci MŽP, MZV a Libereckého kraje jsou nadále připraveni s Polskem jednat, a to především o kompenzacích dopadů těžby. Česko-polská bilaterální jednání mohou běžet souběžně s řízením před Soudním dvorem EU. Mimosoudní vyřešení problémů způsobených těžbou na dole Turów tak ještě nemusí být zcela vyloučené,“ dodává náměstek ministerstva životního prostředí Vladislav Smrž, který na jednáních za Českou republiku zastupuje MŽP.

Zdroj (i obrázku): MŽP