Evropských cílů v recyklaci nelze dosáhnout bez povinných záloh u PET lahví a nápojových plechovek. Na tiskové konferenci to na základě mezinárodní rešerše uvedla analytická společnost EEIP. Připravila studii, podle které navrhla funkční systém recyklace pro ČR. U podomního sběru nebo využívání sběrných míst se k tak vysokým cílům, jaké plánuje EU, žádná z evropských zemí nedostává. Studii zadala společnost Mattoni 1873, která dlouhodobě zavedení záloh podporuje. Proti je ale ministerstvo životního prostředí nebo Svaz měst a obcí ČR.

Ten se například obává, že vyřazením PET lahví z tříděných kontejnerů dojde ke zmenšení vůle třídit odpady. To ale podle Mattoni není pravda, lidé podle únorového průzkumu společnosti Kantar v 94 procentech deklarují, že by v třídění pokračovali.

Český nápojový průmysl se bude muset vypořádat s novou odpadovou legislativou, kterou zavedla Evropská unie. Hrozí mu totiž, že by v horizontu 10 let nemusel mít zajištěný dostatek potřebného recyklátu na výrobu lahví. Je to jeden z důvodů, proč firma Mattoni 1873 usiluje o zavedení zálohového systému na jednorázové nápojové obaly. Nechala si proto u analytické společnosti EEIP vypracovat model, jak by zálohový systém v ČR mohl vypadat. Stát ale v současnosti nemá o zavedení zálohového systému zájem.

Model zálohového systému pro Českou republiku vypracovaný EEIP počítá se zálohami ve výši 3 Kč na PET lahve a plechovky. Pokud by se Česká republika rozhodla navržený systém na jednorázové nápojové obaly zavést, měl by být jednotný pro celou ČR a povinný pro všechny výrobce i dovozce těchto obalů.

Podle plánů EU by podle směrnice o jednorázových plastech mělo být do roku 2025 vytříděno 77 procent PET lahví, do roku 2029 pak by mělo jít o 90 procent. „Žádná země bez zálohového systému nedosahuje na závazný cíl 90 procent sběru,“ uvedla za EEIP Dita Tesárková. Směrnice by se měla podle bývalého ministra životního prostředí Martina Bursíka dostat do české legislativy do letošního pololetí. Bursík také uvedl, že systém na recyklaci chtěl prosadit již před 14 lety, což se tehdy nepovedlo.

EEIP pro ČR navrhuje centralizovaný systém, za jehož řízení by odpovídal tzv. operátor. Šlo by o neziskovou společnost založenou výrobci nápojů. Systém by byl povinný pro výrobce, dovozce obalů i pro maloobchod u provozoven nad 50 metrů čtverečných. Zálohy ve výši tří korun by se pak měly týkat jak PET lahví, tak hliníkových plechovek o objemu od 0,1 do tří litrů.

Způsob, jakým každá země těchto cílů dosáhne, je na členských státech. Může je vytřídit ze žlutých popelnic, které umístí ke každému domu, nebo ze žlutých kontejnerů ve sběrných místech, jako je tomu v ČR. Tento systém je ale poměrně málo efektivní, protože sběrná místa jsou od některých bytů poměrně daleko, kontejnery bývají přeplněné a motivace pro třídění odpadu je pouze dobré svědomí.

„Veškeré náklady, spojené s vybudováním i provozem systému, nesou výrobci a dovozci nápojů v dotčených zálohovaných obalech. Ti ale v konečném důsledku díky uzavření cirkulární smyčky ze systému benefitují, a nejsou tak nuceni přenášet náklady na spotřebitele. Spotřebitel může tratit jen tehdy, rozhodne-li se z vlastní vůle nevrátit zálohovaný obal do systému,“ dodala Tesárková. Náklady obchodníků by měly být kompenzované manipulačními poplatky od operátora, které mají řešit manuální i automatizovaný výkup. Systém by měl být neziskový.

Společnost EEIP byla založená v roce 1991, předsedou představenstva a ředitelem byl od jejího založení až do své smrti spojené s koronavirem letos v lednu ekonom Michal Mejstřík.
Poslanecká sněmovna loni v září odmítla snahu o povinné zálohování PET lahví od roku 2025, bude nadále dobrovolné. Zálohování PET lahví prosazovala iniciativa Zálohujme, u které je Mattoni 1873 členem. Podle ní se v roce 2018 o dva procentní body snížila míra třídění plastů, přičemž produkce plastů se za poslední desetiletí zvýšila o 40.000 tun. Ministerstvo životního prostředí naopak argumentovalo tím, že v roce 2018 se zpětně vybralo 81 procent PET lahví.

Zdroj: ČTK