Návštěvnost Krkonoš v loňské letní sezoně byla druhá nejvyšší za posledních devět let. Nadprůměrná byla i přesto, že turistický ruch byl po významnou část loňského roku omezen restrikcemi kvůli epidemii koronaviru. Růst návštěvnosti vyplývá z dat automatických sčítačů turistů, kterými Správa Krkonošského národního parku od roku 2012 vždy od května do října monitoruje návštěvnost hor.

„Patrný je výrazně rostoucí trend návštěvnosti cyklistů, respektive uživatelů koloběžek, a to zejména ve vrcholové části Krkonoš. Zřetelné je i prodlužování denní aktivity návštěvníků vrcholových partií Krkonoš, a to jak během dne, tak zvláště během nočních hodin,“ uvedl mluvčí KRNAP Radek Drahný. Například za východem Slunce na Sněžku v červenci a v srpnu v noci vystoupalo 7105 osob, tedy v průměru 115 lidí denně.

Průchody či průjezdy KRNAP monitoruje na hlavních turistických trasách pomocí 27 stacionárních automatických sčítačů. Sčítače obousměrně detekují pohyby osob, cyklistů, koloběžek a automobilů.
Loni sčítače u pěších turistů zaznamenaly 1,137 milionu průchodů, což bylo meziročně o necelé procento více. Dosavadní rekord v pěších průchodech je z roku 2018 a má hodnotu 1,167 milionu průchodů. Drahný upozornil, že celková návštěvnost Krkonoš je výrazně vyšší. Například v roce 2018 park a jeho ochranné pásmo navštívilo 3,78 milionu lidí, kteří tam strávili 11,8 milionu dní.
Vysokou návštěvnost Krkonoše zaznamenaly i přesto, že loňský rok byl v Krkonoších srážkově nadprůměrný a teplotně podprůměrný.

Protiepidemická opatření se odrazila ve výrazném poklesu návštěvnosti v květnu, v červnu a v říjnu.

„Naopak k značnému růstu návštěvnosti došlo červenci. Meziročně vyšší byla návštěvnosti i v srpnu a v září, kdy epidemické restrikce nebyly tak přísné. Velmi vysoké hodnoty průchodů turistů byly detekovány během prvního červencového víkendu, který byl prodloužen volnými dny státních svátků. Maximální hodnoty byly zaznamenány během soboty 4. července,“ uvedl mluvčí.

Druhým nejnavštěvovanějším dnem byla podle něj překvapivě středa 5. srpna, které předcházely dva srážkově vydatné dny. Velmi vysoká návštěvnost rovněž připadala na druhou a třetí zářijovou sobotu.
Podle dat ze sčítačů roste počet cyklistů v Krkonoších. „Nejvyšší meziroční nárůst průjezdů cyklistů byl pozorován na profilu U Čtyř pánů, o více než 30 procent, a na trase mezi Výrovkou a Luční boudou,“ uvedl Drahný. Naopak u automobilové dopravy většina sčítačů zaznamenala stagnaci nebo pokles. Nárůst však byl na cestě ze Špindlerova Mlýna na Špindlerovku, kde byla od 1. července 2020 zrušena podmínka vjezdu s platným povolením Správy KRNAP.

Pravděpodobně rekordních hodnot dosahovala i návštěvnost vrcholu a celého masivu Sněžky, kam podle sčítačů na české i polské straně Sněžky denně mířilo 8000 až 9000 lidí. Započítány v tom nejsou lidé přepravení lanovkou z Pece pod Sněžkou, jejíž denní kapacita je 2500 osob.
Správa KRNAP přijala v loňské letní sezoně několik opatření, aby se zabránilo ničení cenných ekosystémů. Například v Obřím sedle a na vrcholu Sněžky instalovala sítě oddělující návštěvnický prostor od míst, kde nemají turisté co dělat. Správa KRNAP na Sněžce také posílila strážní službu.

Zdroj: ČTK