Vědci budou severně od Brna pátrat v lesích po historických pozůstatcích lidské hospodářské činnosti. Cílem projektu, který spojuje lesnictví s památkovou péčí a archeologií, je vytvořit postupy, jak podobné památky chránit. O projektu informovala v tiskové zprávě Mendelova univerzita v Brně, jejíž vědci projekt vedou.

„V současné době procházejí lesy na území našeho státu kůrovcovou kalamitou nebývalých rozměrů, proto je téma ohrožení a poškozování antropogenních objektů v lese více než aktuálním tématem,“ uvedl Jan Kadavý z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity.

Vědci pomocí archivních map a leteckého laserového snímkování terénu nejprve vytipují pozůstatky lidské činnosti, jako jsou bývalé kamenolomy, pece na pálení vápna nebo zbytky starých rybničních soustav. Propojení těchto metod testují na třech experimentálních územích o velikosti pěti čtverečních kilometrů. Našli už na nich kamenolomy na slepence a droby, uměle navršené hromady hlíny a kamene, relikty rybniční soustavy, vodní nádrž a hráz, úvozy, milířiště nebo tři zaniklé středověké vesnice.
„Bohužel musíme konstatovat, že některé z vytipovaných objektů je dnes velmi těžké, především díky dosavadní lesnické hospodářské činnosti, identifikovat v terénu. Jedná se například o zázemí hradu Vildenberk, jehož severovýchodní prostor je značně znepřehledněn spadanými stromy a stopami po jejich následném odklízení,“ uvedl Kadavý.

Podobně jsou podle něj zdevastované zbytky staveb v místě zaniklé středověké vesnice Bezděčice. Vědci zaznamenali také stopy po nelegálních výkopech v prostoru zaniklé středověké vesnice Bohdalůvka a porušení hráze bývalého rybníka ve stejné lokalitě. Výzkum je podle vědců ojedinělý také tím, že propojuje obory, které spolu dosud nespolupracovaly.

Zdroj: ČTK