Spolek Fiducia vyhlásil veřejnou soutěž na Ostravský hmyzí mobiliář. Hledá umělce, kteří navrhnou osm velkých stanovišť a také zmenšené verze, které si budou moci zájemci v dílnách vyrobit. Ty si lidé mohou umístit na své balkony či zahrady. Do soutěže se mohou přihlásit umělci pocházející z Ostravy či ti, kteří ve městě působí. „Na osmi místech Ostravy vznikne během roku 2021 osm originálních kolekcí hmyzích domků, vytvořených ostravskými architekty, sochaři, umělci či designéry,“ řekla za organizátory Ilona Rozehnalová. Zájemci se mohou hlásit do 10. dubna. Vítězné návrhy vybere odborná porota.

Organizátoři do akce chtějí zapojit i veřejnost, která bude moci v dílnách s umělci vyrobit hmyzí domky a odnést si je pak bezplatně domů na balkony či zahrady. „Součástí projektu bude edukační kampaň zaměřená na záchranu hmyzu, která přinese odpovědi na otázky, proč hmyz ve městě potřebujeme a jak mu konkrétně v Ostravě může každý z nás pomoci,“ dodala.

Podle organizátorů hmyzí domek nemusí mít jen obvyklou a tuctovou podobu známou z hobbymarketů. „Naopak se s ním dá pracovat jako se zajímavým artefaktem, který kromě užitkové a vzdělávací funkce naplní rovněž roli estetickou. I v České republice již bylo realizováno několik uměleckých verzí hmyzích domků. Ostrava má velmi silné zastoupení vynikajících výtvarných umělců, designérů, architektů a sochařů, řada z nich dosáhla celorepublikového uznání a všeobecného respektu,

proto bychom chtěli vypsat veřejnou soutěž pro umělce působící v Ostravě či pocházející z Ostravy. Vítězní autoři vytvoří jednotlivé série Ostravského hmyzího mobiliáře.“ uvedla Rozehnalová.

Do kampaně bude zapojena rovněž široká veřejnost formou dílen či soutěže o nejhezčí hmyzí domek. Vítězný návrh ze soutěže pro veřejnost bude realizován. Hmyzí domky jsou jednou z vhodných a účinných cest, jak pracovat s veřejným prostorem v kontextu zmírnění dopadu klimatických změn na jeho obyvatele (tedy nejen člověka, ale také živočichy a rostliny). Mohou fungovat v místech, kde není jiná možnost, jak hmyzu připravit přijatelné podmínky – například ve vnitroblocích, na náměstích, v parcích a dalších veřejných místech, kde by bylo jinak problematické ponechávat například zarostlé kouty. Velkou výhodou hmyzích domků je jejich bezpečnost – hmyzí domky osidluje pouze samotářský hmyz (včelky, vosičky, brouci ad.), který není vůči lidem agresivní, nerojí se – z těchto důvodů v posledních letech rychle roste jejich popularita a umístit je lze bez obav i na komunitní místa. Projekt je financován dotací Statutárního města Ostrava.

Zdroj: https://klubfiducia.cz/program/