Přestože popsaných hub jsou jen desítky tisíc, rostou jich miliony. Vědci z Mikrobiologického ústavu AV ČR využili největší existující databáze pozorování hub GlobalFungi a spočítali, že jich na Zemi existuje minimálně 6 280 000 druhů. Houby představují značný zdroj biologického materiálu, řada z nich se používá v biotechnologiích či v medicíně.

Houby jsou druhou skupinou organismů, po hmyzu, s nejvyšší odhadovanou rozmanitostí druhů. Celkový počet je podle odborníků možné odhadnout díky znalosti jejich biologie – například počtu hostitelských rostlin. Nejvíce druhů hub se skrývá ve vzorcích půdy a v rostlinném opadu, ale značné množství je i ve vzorcích rostlinného původu – kořenech, listech či tlejícím dřevě. Houby představují zatím nevyčerpaný zdroj biologického materiálu značné hodnoty, neboť velká řada druhů nachází uplatnění v biotechnologiích či medicinských aplikacích. Jako partneři pak houby umožňují růst většiny druhů rostlin.

Tým Petra Baldriana z Mikrobiologického ústavu AV využil k dalšímu výzkumu globální databázi hub GlobalFungi, která čítá více než 27.000 pozorování. Vědci tak zjistili, že existuje minimálně 6,280.000 druhů hub. „Podle toho, jak rychle se zvyšujícím se počtem popsaných vzorků přibývá nových druhů, můžeme odhadnout, kolik jich ještě čeká na odhalení. Z odhadovaného počtu více než šest milionů druhů zatím sekvenační metody zachytily asi jeden milion druhů,“ řekl k průzkumu Baldrian.

Většinu tvoří vřeckovýtrusé houby čítající desítky tisíc druhů, v této skupině jsou například lanýže a kvasinky. Další jsou houby stopkovýtrusé, k nimž patří řada známých hub, které tvoří nadzemní plodnice – například hřib, muchomůrka nebo žampion.

Databázi složení houbových společenstev GlobalFungi představila AV ČR loni v létě. Pokrývá všechny suchozemské oblasti světa, 30 vědců na ní pracovalo tři roky.

Zdroj: AV ČR, ZDE