MRKEV, potažmo MRKVIČKA je zelenina, kterou zná snad každé malé dítě. Je to ale také dlouhodobý celostátní program pro základní a střední školy i mateřské školky. Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. začala s programem MRKEV již v roce 2001. V roce 2007 pak vznikl i program MRKVIČKA. Od té doby MRKVIČKA stejně jako MRKEV roste a sílí, a to i díky úsilí mnoha lidí, koordinátorů, partnerů a učitelů. O MRKVI i MRKVIČCE jsme si popovídali s Blankou Touškovou, ředitelkou a programovou manažerkou Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

Paní ředitelko, mohla byste nám oba programy stručně popsat? 

MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a MRKVIČKA (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy) jsou dlouhodobé programy Pavučiny, které prostřednictvím regionálních koordinátorů ze středisek ekologické výchovy poskytují učitelům mateřských, základních a středních škol, ale i domům mládeže, střediskům volného času náměty, rady a praktickou pomoc, umožňují jim sdílet zkušenosti na seminářích, workshopech, setkáních. Někteří učitelé se dlouhodobě vzdělávají na specializačních studiích, inspirují se v Bedrníku nebo Mrkvičce i v dalších publikacích, které organizace vydávají, sdílí příklady své dobré praxe. 

Co školám zapojení do programů přináší? Co tím získají?

Školy, které jsou zapojeny do programů, mají několik výhod. Čtyřikrát ročně dostávají rozesílky metodických a informačních listů včetně časopisu Bedrník s přílohou Přírodní zahrady (MRKEV) nebo Informačního bulletinu Mrkvička (MRKVIČKA), mají možnost za zvýhodněných podmínek v těchto časopisech inzerovat, jsou informovány elektronickými rozesílkami o aktuálním dění a zváni na semináře, workshopy, setkání apod., mají přístup do archivu časopisů (ke stažení všechna čísla, která byla dosud vydána), dostávají další regionální nabídky (publikace, zvýhodněné účastnické poplatky na akcích apod.). Registrované školy se mohou přednostně také zapojit do projektů, které Pavučina realizuje prostřednictvím svých členů. Každá zapojená škola obdrží každý rok osvědčení o účasti v programu. 

Kolik škol a školek z ČR je do programu zapojeno?

V současné době je do obou programů zapojeno 678 základních a středních škol (MRKEV) a 929 škol mateřských (MRVIČKA). 

Jako koordinátora EVVO pro Pardubický kraj nás zajímá i kolik škol je zapojeno v Pardubickém kraji, máte tuto informaci?

V Pardubickém kraji je v programu MRKEV registrováno 87 škol, Mrkvičce 52. 

Představme si, že jsem ředitelka školky a chtěla bych se zapojit do některého programu. Co všechno pro to musím udělat? Kolik to bude školu stát korun? 

Pokud se chce škola do některého z programů zapojit, tak je potřeba, aby vyplnila registraci školy online (její kopii dostane na uvedený e-mail). 

Registraci je nutné vytisknout, nechat ji podepsat vedením školy, oscanovat a poslat Ekocentru PALETA, z. s., Štolbova 2874, 530 02 Pardubice, Mgr. Lucie Hostinská, e-mail: lucie.hostinska@paleta.cz, telefon: 466 614 352. 

Poplatek v programu MRKEV je ve výši 600 Kč/kalendářní rok, poplatek v programu MRKVIČKA je 500 Kč/kalendářní rok. Fakturu vystavuje organizace SEVER z Horního Maršova. 

Více o obou programech a registraci naleznete na www.e-bedrnik.cz

Paní ředitelko, děkuji za rozhovor, za celou ekoosvetu.cz přejeme Vám hodně štěstí a mnoho dalších škol a školek zapojených do programů! Ať Vaše síť roste!