Více než 930 milionů tun potravin, prodaných v roce 2019, skončilo v odpadkových koších. Tato data byla zveřejněna ve čtvrtek 04. 03. 2021 jakou součást výzkumu OSN, jehož cílem je podpora celosvětového úsilí o snížení plýtvání potravinami o polovinu do roku 2030. OSN ve svém Programu pro životní prostředí odhaduje, že 17 procent ze všech potravin, spotřebovaných v domácnostech, restauracích a obchodech, je vyhozeno. Některé potraviny se také vyhodí na farmách a v dodavatelských řetězcích, což naznačuje, že celkově se třetina potravin nikdy nesní.

Studie představuje nejkomplexnější sběr, analýzu a modelování údajů o potravinovém odpadu, jaký byl kdy proveden, a nabízí metodiku k přesnému měření ztrát. „Pokud se chceme vážně zabývat bojem proti změně klimatu, ztrátě přírodních zdrojů a biodiversity, znečištění a plýtvání, musí se podniky, vlády a občané z celého světa podílet na snižování plýtvání potravinami,“ uvedla Inger Andersenová, výkonná ředitelka Programu pro životní prostředí při OSN (UNEP). 

Ačkoli se o potravinovém odpadu uvažovalo jako o problému, který se většinou týká bohatých zemí, zpráva zjistila, že množství odpadu je překvapivě podobné ve všech zemích, ačkoli z nejchudších zemí nemáme mnoho dat. 

Studie ukazuje, že v domácnosti se vyhodí 11 % potravin, zatímco v restauracích a v obchodě se vyhodí 5,5 %. To má významný dopad na životní prostředí, osm až deset procent celosvětových emisí skleníkových plynů je spojeno s nespotřebovanými potravinami. „Snížení plýtvání potravinami by snížilo emise skleníkových plynů, zpomalilo ničení přírody při přeměně na zemědělskou půdu a její znečištění, zvýšilo dostupnost potravin a snížilo tak hlad a ušetřilo peníze v době globální recese,“ uvedla paní Andersenová. 

V roce 2019 hladovělo přibližně 690 milionů lidí a tři miliardy si nemohly dovolit zdravou stravu.  

V tomto kontextu a vzhledem ke koronavirové pandemii hrozí další zhoršení těchto čísel. Studie vyzývá spotřebitele, aby neplýtvali potravinami doma. Rovněž prosazuje, aby byl potravinový odpad zahrnut do Cílů udržitelného rozvoje, jejichž prostřednictvím se země Pařížské dohody zavazují ke stále ambicióznějším opatřením v oblasti klimatu.  

UNEP zřídí regionální pracovní skupiny na pomoc zemím s cílem měřit a zaznamenávat plýtvání potravinami pro další zprávu do konce roku 2022. Rovněž bude podporovat tyto země při jejich úsilí při snižování plýtvání potravinami směrem k cíli do roku 2030, a navrhovat strategie pro prevenci plýtvání potravinami.

Zdroj: news.un.org, ZDE
Volně přeloženo: ekoosveta.cz (Alice Kolářová)
Zdroj obrázku: Unsplash / Sanjog Timsina