V kompostárně v pražském Slivenci loni přijali rekordních 3405 tun bioodpadu. Za čtyři roky provozu kompostárny to bylo více než 9000 tun. Zelený odpad do zařízení vozí pracovníci městské organizace Lesy hlavního města (LHMP), která je provozovatelem kompostárny, firmy i občané, uvedla mluvčí LHMP Petra Fišerová.

Podle údajů LHMP dovezly v roce 2020 téměř polovinu odpadu do kompostárny ve Slivenci firmy a 699 tun bioodpadu přivezli soukromníci. Firmy za uložení tuny odpadu platí 600 korun bez DPH, občané metropole mohou zdarma v kompostárně nechat každý měsíc až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu. V zařízení se ukládá rovněž biologicky rozložitelný odpad ze sběrných dvorů a ten, vzniklý při údržbě městské zeleně. „Celkem 100 tun pocházelo z činnosti naší organizace. Do kompostárny svážíme hlavně trávu, listí a větve z údržby parků a z okolí vodních toků a nádrží, které spravujeme,“ uvedla Fišerová.

Přijatý materiál se v komostárně nejprve třídí a drtí a následně zakládá do pásových hromad. Vzniklým organickým hnojivem, které je registrované pod názvem Pražský kompost, se hnojí zeleň v parcích, které LHMP spravuje, nebo si jej odebírají zahrádkáři. Zájemci za kilo kompostu zaplatí jednu korunu. Ti, kteří v předchozím roce bioodpad do kompostárny ke zpracování uložili, mají nárok na dané množství hnojiva zdarma. „Za každých pět kilogramů uloženého materiálu si zájemce může vyzvednout jeden kilogram hotového hnojiva,“ píše se na webu příspěvkové organizace Prahy.
Kompostárna hlavního města je v provozu od července 2017. V tom roce přijala 295 tun biologicky rozložitelného odpadu. O rok později to bylo 2162 tun. Od začátku fungování kompostárny do konce roku 2020 přijali 9059 tun bioodpadu a vyrobili 1160 tun hnojiva. Více než polovinu zužitkovala pro své potřeby městská organizace, která má činnost kompostárny na starosti, pro pražské hnojivo si v daném období přijelo 605 Pražanů.

Příspěvková organizace Lesy hlavního města Prahy spravuje více než 2900 hektarů luk a lesů a dále zahrady a parky v metropoli mezi něž patří Stromovka, Letenské sady nebo Obora Hvězda. Organizace byla založena v roce 1992.

Zdroj: ČTK