Ve Velké Británii tvrdí 87 % domácností, že pravidelně třídí odpad pro recyklaci. Ale novináři z britského kanálu Channel 4 zjistili, kam tento odpad ve skutečnosti jde a roli, kterou hrají spalovny odpadu. Miliony tun pečlivě tříděného odpadu jsou jednoduše ve Velké Británii spáleny poté, co jsou shromážděny. V průměru je spalováno 11 % odpadu shromážděného k recyklaci. V některých oblastech jsou údaje mnohem vyšší: až 45 % v Southend-on-Sea a 38 % ve Warwickshire. V samotné Anglii se nyní spaluje více odpadu, než recykluje – v roce 2019 bylo spáleno 11,6 milionu tun odpadu, zatímco 10,9 milionu bylo odesláno k recyklaci. V celé zemi je 48 spaloven a je plánováno dalších 18.

Podle oficiálních vládních údajů zůstává podíl recyklace v Anglii na 45 %, navzdory nadšení domácností pro recyklaci. Jedná se o stejnou úroveň jako v roce 2017. Mezitím stoupá tlak na průmyslově vyspělé země, aby snížily znečištění využíváním opětovného použití, recyklace a lepšího designu.

V minulosti se námitky proti spalování převážně soustředily na kvalitu ovzduší a obavy o veřejné zdraví, ale pozornost se přesunula, dnešní aktivisté sledují emise a trvají na kontrole spalovacího průmyslu. Ostatní výrobci energie musí zveřejňovat své celkové emise oxidu uhličitého, ale výrobci energie z odpadu musí odpovídat pouze za emise C02 ze spalování fosilního odpadu, jako je plast. Neuvádí emise z potravinářského a zahradního odpadu, známého jako biogenní C02. Zástupci spalovacího průmyslu se hájí tím, že snížení objemu odpadu na skládkách a získání energie při spalování odpadu představuje technologii výroby nízkouhlíkové energie.

Analýza charitativní organizace ClientEarth ukazuje, že výroba elektřiny z odpadu je náročnější na uhlík než výroba elektřiny z plynu, a druhá nejnáročnější hned po výrobě elektřiny z uhlí. Jakmile bude ukončena výroba energie z uhlí, stane se energie z odpadu nejšpinavější formou výroby elektřiny ve Velké Británii. Zpráva dospěla k závěru, že do roku 2035 bude spalování odpadu procesem náročnějším na uhlík než dokonce skládkování.

Dánsko, dříve nadšenec pro výrobu energie z odpadu, oznámilo, že přezkoumá nakládání s odpady v zemi a sníží kapacitu spaloven o 30 %. V loňském roce také velšská vláda vyhlásila moratorium na nové spalovny odpadu jako součást své snahy o oběhové hospodářství. 

Ale možná nejneočekávanější krok nastal v únoru letošního roku, když státní tajemník pro obchod, energetiku a průmyslovou strategii ve Velké Británii odmítl vydat povolení pro rozvoj velké spalovny odpadu v Kemsley v Kentu. Jedním z uváděných důvodů bylo, že spalovna by demotivovala k recyklaci.

Zdroj: The Guardian, ZDE
Volně přeloženo: ekoosveta.cz (Alice Kolářová)