Ministerstvo životního prostředí (MŽP) rozhodlo, že úředníci Pardubického kraje jsou podjatí v případu řízení o výjimce z emisních limitů pro Elektrárnu Opatovice. Rozhodování proto ministerstvo delegovalo na Kraj Vysočina. Informovala o tom ekologická organizace Greenpeace. Ministerstvo sdělilo, že o vyloučení krajského úřadu a všech jeho úředníků rozhodlo v pondělí. Pardubický kraj kvůli možné systémové podjatosti o vyloučení z případu sám požádal.

Pardubičtí krajští zastupitelé v prosinci odhlasovali, že nedoporučují s ohledem na ochranu zdraví občanů žádost o výjimku akceptovat. Chtěli také, aby se posoudila její samotná nezbytnost a požadovaný rozsah výjimky. Kvůli negativnímu postoji k žádosti měl krajský úřad zajistit postoupení řízení jinému orgánu k rozhodnutí.

Organizace Greenpeace upozornila, že samo vyjádření zastupitelů podle MŽP stav podjatosti nezpůsobilo, proto nejdříve námitku odmítlo. „Ovšem když se vyjádřil proti výjimce pro Opatovice i hejtman Martin Netolický a zástupcem kraje v řízení proti udělení výjimky se stal jeden z krajských úředníků, ministr životního prostředí Richard Brabec rozhodnutí svého resortu během řízení o rozkladu přehodnotil,“ uvedli ekologové.

„Usnesení ministerstva dosud nenabylo právní moci, proto jej nemůžeme blíže komentovat,“ uvedl Ondřej Charvát z tiskového odboru MŽP.

Elektrárna Opatovice požádala o výjimku z emisních limitů pro oxidy dusíku a rtuť. Společnost uvedla, že v letech 2014 až 2016 investovala do modernizace a rekonstrukce kvůli splnění emisních limitů 2,7 miliardy korun. Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT), které stanovují ještě přísnější limity platné od roku 2021, však byly vydány až následující rok po provedení rekonstrukce v roce 2017.
U oxidů dusíku elektrárna žádá, aby mohla vypouštět 192 miligramů na metr krychlový. Aby mohla plnit nový limit 175 miligramů na metr krychlový, musela by investovat odhadem půl miliardy korun. Elektrárna žádá i o výjimku pro limity rtuti na šest let s přezkumem po třech letech, kdy bude pravděpodobně schopna přísnější podmínky plnit. Do té doby chce najít spolehlivou technologii pro snížení emisí. Pro rtuť v předchozích obdobích žádné emisní limity stanoveny nebyly a jsou zařazeny nově.

O podobné výjimky požádala už loni i elektrárna Chvaletice, která patří společnosti Severní energetická. Také v tomto případě byl Pardubický kraj z řízení vyloučen, rozhodování bylo delegováno na kraj Olomoucký. Rozhodnutí, které vydal tamní krajský úřad, napadají ekologické organizace, podle nichž elektrárna již při modernizaci o budoucích nových emisních limitech věděla, mohla se na ně připravit a chce jen ušetřit na úkor životního prostředí.

Na otázku, zda Pardubický kraj nepřistupuje ke každé elektrárně jinak, odpověděl krajský radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil (3PK/ČSSD), že oba případy jsou v různé fázi vývoje. „V případě chvaletické elektrárny se samospráva již vyjádřila v minulém volebním období tak, že se nebude k celému případu vyjadřovat. V případu Opatovic byla situace jiná, případ byl v začátku a zastupitelstvo přijalo usnesení, jaké přijalo,“ řekl Krčil. Ten jednal i se samosprávou Chvaletic a tvrdí, že místní obyvatelé si nepřejí „žádné politické zásahy do tohoto případu, vzhledem k tomu, že je to vysoce odborná záležitost“.

Ekologové mají výhrady i v případě opatovické elektrárny. Požadovanou výjimku na šest let v případě rtuti a osm let u oxidů dusíku považuje organizace Greenpeace za příliš dlouhou. Odmítavé stanovisko má i spolek Frank Bold Society.

Zdroj: ČTK
Zdroj obrázku: Wikimedia, ZDE