Deset tuzemských bank, včetně těch největších, podepsalo Memorandum České bankovní asociace pro udržitelné finance. V něm se banky přihlásily k vytváření udržitelného podnikatelského prostředí. Součástí je závazek bank spolupracovat s veřejnou správou v rámci řešení specifické situace ČR při spolufinancování projektů realizovaných za pomoci EU fondů. Jako příklad, čeho se iniciativa týká, ČBA uvedla digitalizaci činností a přechod na bezpapírové procesy, snižování uhlíkové stopy v provozech nebo tvorbu úvěrových a investičních portfolií, které zohledňují udržitelnost a ochranu životního prostředí.

Banky působící na českém trhu se otevřeně přihlásily k posilování ekologického a společensky odpovědného podnikání v Česku. Banky se chtějí podílet na vytváření takového podnikatelského prostředí, které povede k udržitelnému a společensky odpovědnému rozvoji země. Principy, které jsou k dosažení tohoto cíle nezbytné, se zároveň banky zavázaly zohledňovat i ve svých činnostech.

Celkem deset bank podepsalo na půdě České bankovní asociace (ČBA) Memorandum ČBA pro udržitelné finance, ve kterém potvrdilo výše uvedený závazek. 

Iniciativa domácího bankovního sektoru přichází v době, kdy EU zdůraznila plnění závazků v oblasti životního prostředí a sociálních podmínek a promítla je i do cílů programového období na léta 2021-2027. Jednou z výdajových priorit pro rozpočet EU pro toto období, jehož celkový objem dosáhne EUR 1,8 bilionu, je ochrana životního prostředí a klimatu a udržitelný rozvoj. 

Banky jsou rovněž připraveny pomoci spolufinancovat ve spolupráci se státem strategické projekty co nejefektivnějším způsobem tak, aby jejich realizace co nejvíce přispěla k udržitelnému rozvoji naší země. 

Členské banky ČBA zároveň založily Komisi pro udržitelné finance, která se bude dlouhodobě zabývat tím, jak mohou banky konkrétně přispívat k vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj Česka.

Tyto kroky navazují na dlouhodobé aktivity domácích bank směřující k posilování udržitelné prosperity Česka. Jako příklad lze uvést digitalizaci činností a přechod na „bezpapírové“ procesy, snižování uhlíkové stopy ve vlastních provozech, anebo tvorbu úvěrových a investičních portfolií zohledňujících aspekty udržitelnosti a ochrany životního prostředí.

 K Memorandu ČBA pro udržitelné finance se (ke dni vydání tohoto tiskového sdělení) připojily tyto banky: 

Air Bank
Česká spořitelna
Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)
Československá obchodní banka (ČSOB)
Hello bank!
ING Bank
Komerční banka
MONETA Money Bank
Raiffeisenbank
UniCredit Bank

Zdroj: TZ ČBA, více ZDE