V pátek 12. března byla zahájena revitalizace návesního rybníka ve Vlčnově. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 12 firem, nejnižší nabídku ve výši 2.654.624 Kč bez DPH podala firma PP-GROUP.cz s. r. o. z Proseče. Jedná se o historickou vodní nádrž, jež není umístěna na vodním toku a je zásobována pouze vodou z dešťové kanalizace a z odvodňovacího zařízení, které nádrží protéká. Rybník nemá hráz, celým objemem je vyhlouben v terénu. Plní zejména funkci akumulační – zadržuje vodu v krajině a je zásobárnou užitkové vody pro obec.

Rybník ve Vlčnově. Foto: Chrudimské noviny

„Z důvodu poklesu přítoků vody v minulých suchých letech se výrazně zhoršily funkce rybníka i jeho estetický vzhled, který negativně ovlivňuje vzhled celé obecní návsi, kde je vodní nádrž zásadní dominantou,“ vysvětluje starosta František Pilný.

Cílem revitalizace je obnovení a navrácení všech funkcí rybníka. Po odstranění sedimentů, které místy dosahují výšky až 1,2 metru, dojde ke snížení dna, a je tedy pravděpodobné, že i v období sucha bude nádrž alespoň částečně naplněna spodní vodou. Tím dojde i ke zlepšení podmínek pro vodní rostliny a živočichy.

Rybník ve Vlčnově. Foto: Chrudimské noviny

„Ekologická hodnota rybníka se těmito úpravami jednoznačně zvýší“, říká místostarosta Aleš Nunvář a dodává: „Kromě odstranění sedimentů bude upraveno břehové upevnění, mezi vodní plochou a komunikací vznikne travnatý pás.“

Na revitalizaci město Chrudim požádalo Ministerstvo zemědělství ČR o poskytnutí dotace z programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa, podprogramu Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2. etapa.

Celkové náklady stavby jsou 3.212.095 Kč vč. DPH, z nich dotace činí 1.986.000 Kč, vlastní zdroje pak 1.226.098 Kč.

Zdroj textu i foto: Chrudimské noviny 
Foto: Chrudimské noviny