PENNY se stalo partnerem grantového programu Sázíme budoucnost. V rámci podpory tohoto projektu Nadace Partnerství podpoří v letošním roce výsadbu minimálně 400 nových stromů. V rámci své filozofie ochrany životního prostředí a odpovědného chování k naší přírodě tak PENNY rozvíjí své aktivity i v této oblasti. Na iniciativě Sázíme budoucnost se od samého začátku podílí Ministerstvo životního prostředí a samotné sázení stromů podporuje i finančně, prostřednictvím svých dotačních programů.

Ministr životního prostředí Richard Brabec k tomu dodává: „Naším společným cílem je vysázet mimo lesy po celé zemi 10 miliónů stromů. I druhý rok naší společné iniciativy Sázíme budoucnost ukázal, že lidé mají o výsadbu zeleně opravdu obrovský zájem. V našem vlastním programu lidé už vyčerpali 200 milionů korun na výsadbu v okolí svých domovů, sídel firem nebo na obecních pozemcích ve městech, díky kterým poroste téměř 50 tisíc nových stromů. Proto jsme letos v březnu přidali dalších 100 milionů korun, aby sázení mohlo dále pokračovat. A nových 20 milionů na stromy mimo les je připraveno také v Programu péče o krajinu, který je aktuálně otevřený pro zájemce. Nová zeleň ve městech a obcích je jedním z opatření adaptací na změnu klimatu, které účinně pomáhají ochlazovat městskou krajinu, a proto ji i s ohledem na velkou popularitu těchto dotací se budeme snažit najít další finanční prostředky, aby náš dotační titul mohl pokračovat i v budoucnu.“ 

Letošní výzva Sázíme budoucnost je v kontextu posledních let, i díky podpoře PENNY, rekordní. „Jsme řetězec s největším počtem prodejen v České republice. Proto nám záleží na prostředí, kde lidé v jejich sousedství žijí. Chceme být našim zákazníkům i široké veřejnosti dobrým sousedem, proto je přirozené, že podporujeme zdravé a příjemné prostředí. Od teď jsme tedy součástí projektu Sázíme budoucnost, když jsme se zavázali, že ho v letošním roce podpoříme výsadbou stovek nových stromů v lokalitách, kde se nachází, nebo brzy budou stát, naše prodejny,“ říká Jens Krieger, generální ředitel PENNY. 

Nadace Partnerství mezi zájemce o podzimní výsadby stromů rozdělí letos více než 1,5 miliónu korun. Grantový program Sázíme budoucnost nabízí pokrytí nákladů na výsadbu, péči o stromy, odborný dohled nebo finance na nezbytný materiál, nářadí či dopravu. Podmínkou je, že stromy a keře vysadí místní dobrovolníci, kteří budou o novou zeleň pečovat následujících 5 let.

„Díky našim partnerům se podařilo výrazně navýšit objem grantů. Je pro nás důležité, že iniciativu Sázíme budoucnost podporují i velké společnosti jako je PENNY, protože díky jejich celorepublikovému působení můžeme zlepšovat prostředí na řadě míst. Reagujeme na stále rostoucí zájem o výsadby a zvyšujeme maximální výši grantu nebo příspěvek na následnou péči. Ten je nově až 300 korun za vysazený strom po dobu tří let. Věříme, že podpora kvalitních výsadeb a péče o stromy přispěje k adaptaci České republiky na změnu klimatu, podpoří biodiverzitu i zadržování vody,“ shrnuje Barbora Chmelová z Nadace Partnerství.

PENNY dlouhodobě podporuje projekty, které přispívají ke zlepšování životního prostředí nás všech. ,,Už třetím rokem jsme partnerem projektu Ukliďme Česko, a nyní přidáváme projekt Sázíme budoucnost. Naší snahou je nejen udržovat v našem okolí pořádek, ale prostředí, kde působíme i rozvíjet a vylepšovat tak, abychom byli vždy dobrým sousedem,“ říká Tomáš Kubík, manažer komunikace PENNY.

Zdroj: TZ Penny, ZDE