Za prvé, aby všichni následovali odvážné hrdiny recyklace, aby všichni udělali další krok ke snížení spotřeby, opakovanému používání a recyklaci.

Za druhé, aby výrobci ve svých výrobních postupech rychleji omezili používání kompozitních plastů, které je obtížné recyklovat kvůli jejich různorodému složení, zvýšili používání snadno recyklovatelných plastových směsí a materiálů. Především je třeba podporovat globální směrování k zastavení používání plastů na jedno použití.

A za třetí, 18. březen ukazuje, co každý může udělat v rámci světové kampaně o znovuzalesnění. Opětovné zalesňování hraje důležitou roli v koloběhu uhlíku.

Ranjit Baxi řekl: „Nestačí jen jmenovat a propagovat naše hrdiny, ale také si musíme položit otázku: Co já mohu navíc udělat?“ Všichni můžeme jednotlivě i společně pomoci obnovit a chránit životní prostředí na naší planetě. Množství odpadu stále roste děsivým tempem, které nemůžeme jen tak ignorovat nebo ještě hůř, přenechat budoucím generacím. Chovejme si všichni zodpovědně a zachraňme se před klimatickou katastrofou.

Arnaud Brunet, generální ředitel Úřadu pro mezinárodní recyklaci řekl: „Boj proti klimatické krizi je společným globálním úsilím, kdy všichni společně usilujeme o snížení množství odpadu a podporu recyklace využitím tohoto „Sedmého zdroje“, který pomáhá ušetřit miliony tun emisí CO2.“

„Sedmým zdrojem“ se nazývá právě recyklace, jako nevyčerpatelný zdroj. Na rozdíl od rychle se ztenčujících přírodních zdrojů, jakými jsou voda, vzduch, olej, plyn, uhlí a minerály.

O Globální nadaci pro recyklaci

Globální nadace pro recyklaci podporuje recyklaci a recyklační průmysl po celém světě, aby zdůraznila její zásadní úlohu při zachování budoucnosti planety. Podporuje Světový den recyklace, jakož i další vzdělávací programy, osvětové projekty a inovační iniciativy, které se zaměřují na udržitelný rozvoj recyklace. Webové stránky budou i nadále fungovat jako klíčový portál pro všechny související činnosti, jako místo, kde se mohou prezentovat sponzoři, historie různých případů a kampaní a také sdílet materiály.

Zdroj: Global Recycling Foundation, ZDE
Volně přeloženo: ekoosveta.cz (Alice Kolářová)