Institut Thinktank vyzývá k větší podpoře místních iniciativ, které se zabývají od vytápění až po povodňové programy. Klimatickou krizi řeší ve Spojeném království stovky místních komunit, od sousedského vytápění po potravinová družstva, projekty vlastnictví půdy společenstvím a protipovodňové ochrany. Studie Thinktanku IPPR zjistila, že komunitní projekty, často zřízené s primárním cílem snížit chudobu a zlepšit každodenní život lidí, také snižují emise a obnovují přírodu. Komunitní iniciativy směřují ke sdílení zdrojů a vytváření sdílené nízkouhlíkové energie, sdílení bydlení a přírodního bohatství. Tyto skupiny ukázaly, že mohou zvyšovat bohatství komunity a vytvářet prosperující místa při současném řešení klimatické krize.

Zpráva identifikuje stovky iniciativ:

Programy sociálního bydlení, jako je výstavba Goodwinu v Hullu, která renovovala 60 opuštěných domů, aby vytvořila cenově dostupné rodinné ekologické domy, které vyžadují málo nebo žádnou energii k vytápění nebo ochlazení. Komunita také do kolektivního vlastnictví zapojila systém recyklace vody a nadace staví dalších 40 sociálních domů.

Znovuzískání opuštěné půdy, jako jsou lesy Malls Mire na jižní straně Glasgow, které byly sužovány odpadky a množstvím much. Půda byla přeměněna na prosperující lesy a komunitní zahrady pro pěstování zeleniny a ovoce a uvítala školní kluby a prázdninové programy.

Kavárny, nabízející opravny, které vyrůstají po celé zemi. Kavárny nabízejí bezplatné zasedací prostory, nástroje a materiály, kde si lidé mohou opravit oblečení, nábytek a elektrické spotřebiče, což snižuje spotřebu nových výrobků, a tím i emise.

Projekty v oblasti obnovitelné energie, jako je komunitní skupina v oblasti Bristolu, která zavádí projekty v oblasti obnovitelné energie se solární elektrárnou, plánuje obří větrnou turbínu, a to vše po dokončení zajistí energii pro 3 850 domácností, což ušetří 1 965 tun CO2 a vrátí komunitě zisk mezi 50 000 a 400 000 liber ročně. 

Přestože mnoho lidí z této oblasti by ochranu klimatu nedalo na první místo svého žebříčku priorit, stavba energeticky úsporných domů, zavedení udržitelné veřejné dopravy, stavba vlastní komunitní větrné turbíny současně podporuje právě ochranu klimatu. Jsou to věci, ze kterých mají prospěch obyvatelé a zároveň zajišťují pozitivní dopad na klima. Řešení potřeb naší komunity umožňuje místním lidem, aby se zapojili a přijali opatření v oblasti změny klimatu, aniž by měli pocit, že jim bylo řečeno, co je pro ně nejlepší.

Zpráva dále zjistila, že jelikož mnohé z těchto programů nebyly řádně posouzeny a změřeny, o jejich dopadu na životní prostředí bylo známo jen málo, byly tyto programy často podceněny.

IPPR vyzývá k decentralizaci, aby byly podporovány a financovány podobné programy a říká, že třetina nové zelené energie by měla být vlastněna komunitou, aby sdílela výhody přechodu na uhlíkovou neutralitu, čistou nulovou emisi uhlíku.

Chce, aby nové právní předpisy usnadnily komunitám zřizování, provozování, vlastnictví a sklízení úrody těchto nových „klimatických komunit“, které by měly být podporovány prostřednictvím nového fondu „prosperujících míst“. Tyto skupiny, komunity ukazují, že mohou zvýšit bohatství komunity, vytvořit prosperující místo při současném řešení klimatické krize. 

Zdroj: The Guardian, ZDE
Volně přeloženo: ekoosoveta.cz (Alice Kolářová)