Kolumbie se během funkčního období prezidenta Ivana Duqueho, které končí v srpnu 2022, zaměří na 30 % snížení odlesňování. Cílem, a to velmi ambiciózním, je zastavení kácení stromů v Kolumbii, včetně Amazonie. Od roku 2002 došlo v Amazonii a v okolních lesích k více než polovině celosvětového úbytku starých tropických deštných pralesů. Deštné pralesy, zejména v Amazonii, absorbují obrovské množství oxidu uhličitého a vědci říkají, že jejich ochrana je životně důležitá pro omezení změny klimatu.

30 % snížení odlesňování může být i překročeno, mluví se dokonce o cíli až 50 % snížení. V roce 2019 Kolumbie ztratila 158 894 hektarů lesa, což je o 19 % méně než v roce 2018. Za loňský rok zatím data nejsou známa, ale koronavirus zkomplikoval některé snahy zabránit kácení stromů, ministerstva nemohla zajistit svou fyzickou přítomnost na všech místech. Vláda se zaměřila na výsadbu 180 milionů stromů po celé zemi do roku 2022. Dosud bylo vysazeno něco přes 50 milionů stromů, dalších 70 milionů má být vysazeno v letošním roce.

Kolumbie byla podle zprávy zveřejněné v loňském roce nejnebezpečnější zemí pro ekologické aktivisty v roce 2019. Vláda proto stále zvyšuje svou aktivitu, aby ochránila aktivisty. To ovšem není jen práce pro ministerstvo životního prostředí, musí se přidat i ministerstvo vnitra, národní policie a národní ochranná jednotka.

Zdroj: Reuters
Reportáž Olivera Griffina; Editace: Julia Symmes Cobb a Leslie Adler
Volně přeloženo: ekoosveta.cz (Alice Kolářová)