Dobrovolníci začnou hlídat brněnskou přírodní rezervaci Kamenný vrch. Jako každoročně v ní vyrašily tisíce fialových květů konikleců velkokvětých, kvůli covidovým opatřením je ale návštěvnost lokality podle ekologů neúnosně vysoká. Do rezervace míří stovky lidí, kteří si vyšlapávají nové stezky a koniklece ničí. V tiskové zprávě to uvedla Tereza Žižková z ekologického sdružení Rezekvítek, které se o rezervaci dlouhodobě stará.

V rezervaci je několik cest, kudy lidé chodí. Cesty postupně erodují, čímž se obnažují ostré kameny a po dešti se vytvářejí kaluže. Návštěvníci tyto překážky obchází a vyšlapávají si nové cesty nebo rozšiřují ty stávající.

„Počty návštěvníků každým rokem rostou. Jsme rádi, že lidé do přírody chodí, ale má to i své negativní dopady. Zvýšená koncentrace lidí si bohužel vybírá svou daň v podobě zničených cest a poškozených konikleců. Mnohým lidem chybí pokora a ohleduplnost. Dokážou pro jednu fotku pošlapat desítky konikleců, které následně hynou,“ uvedla Žižková.

Vilém Jurek z Rezekvítku, který má péči na starost, uvedl, že koniklece jsou ve vážném ohrožení. „Pokud se situace nezmění, tak se může stát, že o koniklece, nebo jejich podstatnou část, do pár let přijdeme,“ upozornil.

Ekologové se snaží květy chránit před pošlapáním různými způsoby. V rezervaci jsou v nejcennějších částech dřevěné zábrany, aby lidé mezi koniklece nevstupovali, jsou tam i desítky cedulek, které nabádají návštěvníky k ohleduplnému chování. Kdysi na Kamenném vrchu fungovaly i hlídky složené z dobrovolníků, aby hlídali rezervaci právě v době kvetení konikleců. „Tehdy tito dobrovolníci od rána do pozdního odpoledne procházeli rezervaci a upozorňovali neukázněné návštěvníky. Současná situace však vyvrcholila do takových problémů, že musíme po více jak dvaceti letech tento dohled nad rezervací obnovit,“ uvedla Žižková.

Rezervaci tak začnou hlídat „průvodci“ z řad brigádníků a studentů, kteří vykonávají v Rezekvítku odbornou praxi. Stejně jako v minulosti budou upozorňovat návštěvníky na porušování pravidel vztahujících se pro tuto přírodní rezervaci, ale také zodpovídat dotazy návštěvníků. V případě potřeby budou napojeni na městskou a státní policii a vážnější prohřešky budou řešit s nimi. „Věříme, že díky průvodcům a jejich osvětě se lidé dozvědí, jak závažný problém koniklecům hrozí, a že tato naše letošní snaha pomůže zabránit ničení nádherné a biologicky významné lokality,“ uvedl Jurek.

Kamenný vrch je jednou z mála typických stepních oblastí v zemi, rezervací byl vyhlášen v roce 1978 díky velkému množství konikleců, které tam rostou. Na 12 hektarech jich podle ekologů vykvétá na jaře kolem 50.000.

Zdroj: ČTK