V Českém středohoří začalo období hnízdění kriticky ohrožených sokolů stěhovavých. Do míst v okolí hnízdišť nyní návštěvníci nemohou. Přírodovědci žádají turisty o ohleduplnost. Kvůli hnízdění vzácných ptáků jsou uzavřené některé lokality také v Českém Švýcarsku. Uzavřena je část Průčelské rokle a Kozího vrchu nedaleko Ústí nad Labem a Vrabinec, který se nachází mezi Ústím a Děčínem.

Všechna místa díky výhledům do údolí Labe patří mezi oblíbené cíle výletníků. „Uzavírka potrvá do 30. června. Většina skalních lokalit v Českém středohoří není příliš rozsáhlá, zároveň je často snadno přístupná a pod značným turistickým tlakem. Sokoli jsou velmi citliví na rušení zejména v počátečních fázích hnízdění a při inkubaci vajec. Pokud jsou rušeni opakovaně, nezřídka hnízdo opustí. Vejce pak mohou zastydnout, hrozí úhyn mláďat hladem nebo vniknutí predátorů do hnízda,“ uvedl Petr Kříž z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V přírodních rezervacích Kozí vrch a Vrabinec je pohyb možný pouze po značených cestách. Návštěvníci by se zde také neměli zbytečně dlouho zdržovat na přístupných skalních vyhlídkách. Zároveň by měli být tišší a ohleduplní.

„Na Vrabinci jsme museli uzavřít řetězovou cestu k nejvyššímu přístupnému místu této krajinné dominanty. Vrchol tvoří jen několik skalních věží, takže jde o poměrně malé území. Při monitoringu sokolů se opakovaně prokázalo využívání jednotlivých věží sokoly jako míst k odpočinku, porcování kořisti a páření. Pohyb lidí v těchto místech by tak mohl být pro úspěšné hnízdění fatální, sokolům totiž vadí hlavně pohyb nad a v jejich úrovni,“ uvedl ornitolog Michal Porteš.
Hnízdění sokolů se v minulých letech kvůli rušení návštěvníky opakovaně nezdařilo. Dočasně nepřístupných je proto několik lokalit také v Českém Švýcarsku a na území chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. V terénu jsou tato místa vyznačena páskami.

Zdroj: ČTK