Změna klimatu mění naše životy. Soutěž Adapterra Awards vznikla pro to, aby hledala a oceňovala projekty, které ochlazují naše města a pomáhají zadržovat vodu v krajině. Do 31. 3. můžete nominovat projekt i Vy! Více o soutěži se dozvíte v našem rozhovoru s Andreou Křivánkovou.

Co Vás vedlo k vyhlášení soutěže Adapterra Awards? 

Zmírnění či zastavení klimatické změny je jedna z nejzásadnějších celospolečenských výzev dnešní doby. Z dostupných dat je ale jasné, že i kdybychom nyní úplně přestali produkovat CO2, nebude to stačit. Je nutné se jí do jisté míry také přizpůsobit.

Nadace Partnerství si to uvědomuje, a proto rozvinula mnoho aktivit pomáhající připravit naši krajinu a města na projevy klimatické změny, mezi nimi i soutěž Adapterra Awards.

Kolikátý ročník soutěže probíhá?

Nyní probíhá třetí ročník soutěže v podobě, jaké ji známe. V roce 2015 však proběhla podobná soutěž Adaptační opatření roku, kterou pořádal náš nynější odborný garant a partner společnost Integra Consulting. V roce 2019 jsme tak spojili naše vize s jejich zkušenostmi a Adapterra Awards byla na světě.

Jakým způsobem jste medializovali 1. ročník soutěže, aby se o ní dozvěděli potenciální soutěžící? 

Už na začátku soutěže jsme našli několik partnerů, kteří nám pomohli soutěž úspěšně rozjet. Oslovili jsme řadu odborníků, kteří informaci sdíleli na svých pracovištích a mezi přáteli. Obrátili jsme se také na spolkové organizace, projektanty, obce či firmy, o kterých jsme věděli, že obdobná adaptační opatření realizují, a dali jsme jim možnost informaci o nominacích rozšířit.

Jak soutěž probíhá?

Soutěž má pravidelný cyklus. Na jaře sbíráme nominace projektů, které následně hodnotí odborná porota. V druhé polovině léta pak probíhá hlasování veřejnosti o nejsympatičtější projekt a 4. listopadu, v den, kdy Pařížská dohoda vstoupila v platnost, vyhlašujeme vítěze a pořádáme odbornou konferenci. 

Za soutěží stojí opravdu hodně partnerů, jakým způsobem se podařilo získat jejich podporu?

Určitě by stálo za to povědět o všech našich partnerech, kterým jsme vděční za podporu. Nicméně to by byl dlouhý článek sám o sobě, proto zmíním jen několik z nich.

Hlavním partnerem soutěže je společnost Nestlé Česko, která s Nadací Partnerství spolupracuje dlouhé roky na podpoře aktivit směřujících k ochraně zdrojů, a to především vody. Reakce firmy na klimatickou změnu pak přinesla prohloubení spolupráce právě v soutěži Adapterra Awards.

Letošní novinkou je partnerství se společností Plzeňský Prazdroj, která vedle udržitelnosti své výroby klade důraz na podporu komunit. Partnerství s Prahou pak vyplynulo z potřeby hlavního města adaptovat se na klimatickou změnu, která se ve velkých městech projevuje výrazněji, než kdekoliv jinde. Praha má zájem jít ostatním příkladem.

Velmi nás potěšilo, když nás v loňském roce kontaktoval předseda Senátu Miloš Vystrčil, že naši aktivitu podporuje a udělí soutěži záštitu. A neméně nás těší i záštita ministra životního prostředí pana Richarda Brabce.

Nás všechny spojuje jedno –zájem, aby naše krajina byla zdravá a města odolná proti extrémům počasí spojených se změnou klimatu.

Co je hlavním cílem soutěže?

Příklady táhnou. Cílem soutěže je inspirovat obce, firmy, jednotlivce, ale i odborníky k dalším realizacím adaptačních opatření na klimatickou změnu prostřednictvím již hotových nápadů. K tomu slouží databáze příkladů dobré praxe, která díky soutěži a přihlášeným projektům vzniká. Ta je přístupná na webu soutěže www.adapterraawards.cz/databaze.

Jaké projekty se do soutěže hlásí? A kolik jich porota posuzuje?

Do soutěže se hlásí různorodé projekty adaptačních opatření ve volné krajině i v zastavěném území, a to jak veřejné prostory a budovy tak soukromé domy či pozemky. Ve volné krajině se jedná například o zpřírodňování a rozvolňování vodních toků, obnovy meandrů či tvorby mokřadů, ale i o šetrné zemědělské postupy. Ve městě se zase hlásí protipovodňová opatření přírodního charakteru, tvorby parků, budovy, kde šetrně hospodaří s dešťovou vodou nebo mají zelenou střechu a ke stavbě použili přírodní materiály. To ale určitě není kompletní výčet. Odborná porota pak posuzuje každý jednotlivý projekt podle předem daných kritérií.

Je počet soutěžících omezený?

Není. Projekt může přihlásit každý, kdo s ním má něco společného, jako vlastník, správce nebo projektant. Omezený je ale počet finalistů. Odborná porota může vybrat různý počet finalistů pro každý rok, maximálně však 25 projektů.

Kdo jsou členové poroty? 

Odbornou porotu soutěže tvoří šestice předních českých osobností na poli na klimatologie, ekologicky šetrného stavebnictví a urbanismu, krajinné ekologie, ochrany vodních toků a niv či tvorby strategických dokumentů v oblasti adaptace na změnu klimatu. Jsou jimi Jakub Horecký z odboru obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí, Lenka Burgerová, místostarostka pro rozvoj architektury, urbanismu a veřejného prostoru Prahy 7 a odborná asistentka na Ústavu urbanismu FA ČVUT, či Radim Tolasz z Českého hydrometeorologického ústavu. Dále Vladimír Zdražil, tajemník Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, Zuzana Rajchlová z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Vlastimil Karlík působí ve spolcích Koalice pro řeky a Arnika.

Letošní přihlášky do soutěže jsou již v plném běhu, bude tento ročník něčím výjimečný z pohledu situace s COVID-19?

Již v minulém roce jsme řadu aktivit museli přesunout do online prostředí. Nejvíce to bylo vidět na závěrečném vyhlášení a konferenci Zdravá a odolná krajina, která proběhla kompletně online. S touto variantou počítáme také v tomto roce, i když preferujeme samozřejmě osobní setkávání.

Co byste na závěr chtěla říci našim čtenářům?

Dejte o svých realizovaných projektech vědět i ostatním, sdílejte nejen s námi své zkušenostmi. Bude nám potěšením, když nám pomůžete šířit dobrou praxi a inspirovat lidi okolo vás k dalším obdobným realizacím. Každá kapka se počítá a každý projekt se má čím pochlubit. Napište nám o Vašem projektu na adapterra@nap.cz nebo jej rovnou nominujte na www.adapterraawards.cz/nominace do 31. 3. 2021.