„Jde o úplně nový program, který nám přibyl mezi tradiční operační programy. Jeho cílem je umožnit přechod vybraným regionům na nízkouhlíkovou ekonomiku. V České republice jsou to tři kraje, Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský,“ představuje program náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí Jan Kříž.

Právě v těchto třech krajích pracují desítky tisíc lidí v uhelném průmyslu a k němu navázaných oborech. Také platí, že krajina je v těchto oblastech zjizvená po těžbě, jsou v ní místa kontaminovaná a s ekologickou zátěží. Operační program Spravedlivá transformace je široce rozkročený a nabídne podporu projektům z různých oblastí. „Je tam hodně aktivit, které by se měly podporovat. Mezi ně patří například měkké projekty na rekvalifikaci pracovníků, kteří odcházejí z uhelného průmyslu, přímá podpora půjde i do podnikové sféry na modernizace provozů a na dekarbonizaci. Podporována bude udržitelná doprava, zejména příměstská, malé a střední podnikání, v neposlední řadě i výzkum a vývoj a další oblasti,“ vyjmenovává náměstek ministra Jan Kříž.

V programu bude k dispozici zhruba 42 miliard korun. „Program dává řadu možností, jak peníze využít. Jeden projekt může mířit do více oblastí, podnik může například ekologizovat provoz a zároveň rekvalifikovat zaměstnance,“ popisuje náměstek Jan Kříž. Ministerstvo si od programu také slibuje, že pomůže nastartovat strategické projekty a příklady dobré praxe, které pak budou sloužit jako vzor do budoucna.

Další informace se dozvíte v podcastu na stránkách DotaceEU.cz/Podcasty , kde najdete i další díly věnované jiným operačním programům, včetně Operačního programu Životní prostředí. Podcasty jsou k dispozici na klasických platformách jako Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.

Zdroj: Tiskové oddělení MŽP