V Chrudimi začal odchyt přemnožených nutrií. Hlodavci nemají v české přírodě přirozeného predátora, jejich populace velmi rychle narůstají a působí škody na tocích a břehové vegetaci. I když radnice vloni spustila kampaň zaměřenou zejména na to, aby lidé nutrie nekrmili, nakonec bylo nutné přikročit k jejich odlovu a likvidaci. „V pondělí bylo odchyceno pět zvířat a v dalším týdnu to bude pokračovat. Cílem je počet nutrií minimalizovat,“ řekl místostarosta Aleš Nunvář (Piráti). Vloni na jaře průzkum objevil ve městě asi deset hlodavců, nyní jich je podle Nunváře už několik desítek. S přemnoženými nutriemi bojovala v minulosti i Litomyšl. Ve městě jich žilo asi 50, ničily břeh řeky Loučné a okolní přírodu. Zvířata patrně unikla chovatelům nebo je tam někdo záměrně vypustil. V roce 2017 je radnice nechala pochytat.

Nutrie je nepůvodní druh, chová se pro maso a kožešinu. V české přírodě nemá přirozeného predátora, proto se rychle množí. Samičky mají mláďata několikrát do roka, v jednom vrhu pět až šest potomků. Pokud se množí nekontrolovaně, mohou vytlačit domácích druhy volně žijících živočichů.

Nutrie si vyhrabávají nory s dlouhými chodbami, což narušuje stabilitu břehů a poškozuje kořeny břehových porostů. Rychleji se tak sesouvají břehy a hrozí pád stromů.

Hlodavci také šíří nemoci, které jsou člověku nebezpečné, salmonelu, tularemii a leptospirózu, známou jako krysí horečku. Po krmení nutrií často zůstává na březích mnoho zbytků potravy, kterou pojídají potkani, kvůli dostatku jídla se mohou přemnožit. Nutrie mají i cizopasníky.

Zdroj: ČTK