Narůstajícím globálním problémem je znečištění vodních zdrojů plasty a dalšími plovoucími odpadky. Nejjednodušší řešení je naštěstí někdy nejúčinnější. V Austrálii, ve městě Kwinana právě jedno takové řešení našli.

V březnu 2018 umístili dvě drenážní sítě v rezervaci Henley Reserve.

Tzv. „lapače odpadu“, tedy drenážní sítě, byly upevněny, aby omezili vypouštění plastového odpadu z drenážních systémů. Sítě jsou navrženy tak, aby zabraňovaly úniku znečišťujících látek a pevného odpadu přenášeného dešťovou vodou z místní silniční sítě do přírodních rezervací. Tyto sítě byly upevněny na výstupech dvou drenážních trubek, umístěných na hranici mezi obytnými a přírodními oblastmi. Sítě včetně výroby, instalace a stavebních prací, město stály asi 20 000 dolarů. 

Ukázalo se, že tento druh nakládání s odpady je mimořádně efektivní z pohledu nákladů, protože manuální práce (pracovníci, kteří sbírali odpadky rukama) byla snížena na úplné minimum. Sítě se instalují relativně snadno a po zaplnění je seberou jeřábem. Po instalaci v březnu, během následujících 4 měsíců, sítě ulovily odpadky vážící 370 kg.

Shromážděný odpad byl odvezen do třídicího zařízení, kde byl zelený odpad přeměněn na mulč, byly odděleny recyklovatelné / nerecyklovatelné materiály a recyklovány plasty. Obyvatelé města jsou rádi, že se ukázalo, že sítě jsou tak mimořádně úspěšným projektem. Přínosem je i pro místní divokou zvěř – nejenže žije v čistší oblasti, ale lapače odpadků pro ně nejsou nebezpečné, protože dosud nebylo v žádné ze sítí chyceno žádné zvíře.

Starostka města, paní Carol Adamsová říká, že se místní komunita vždy zajímala o životní prostředí. 
Víme, že komunita města Kwinana je velmi citlivá ke globálním problémům a záleží jí na akcích, které mají pozitivní dopad na životní prostředí. Kdyby nebylo drenážních sítí, skončilo by v naší rezervaci 370 kg odpadků,“ dodala Adamsová.

Úspěšný byl i příspěvek města na Facebooku, za pouhých 48 hodin získal 92 tisíc „lajků“. I malé akce mohou mít velký dopad. Město Kwinana plánuje v roce 2019 instalovat další dvě drenážní sítě. Je to pro ně nejúčinnější a nákladově nejefektivnější způsob, jak udržet nízké znečištění vody. Představte si – pokud se za pouhé čtyři měsíce nashromáždilo 370 kg odpadu, kolik se toho dá vyzvednout za rok nebo dva? Doufejme, že další místa budou následovat příklad Kwinany a instalovat takovéto sítě. 

Zdroj: boredpanda.com
Foto: Storm Water Systems, Old Castle Infrastructure, Facebook: City Of Kwinana  
Překlad: ekoosveta.cz (Alice Kolářová)