Pouze na částech tropických lesů Amazonky a Konga, východosibiřských a severokanadských lesů a tundry a také na Sahaře zůstávají zbytky divoké přírody, která je dosud nedotčena lidskou činností.  Např. v Austrálii již nelze nalézt nedotčené oblasti, nepůvodní invazivní druhy (kočky, lišky, králíci, kozy a velbloudi) zásadně ovlivnily původní druhy.

Vědci proto navrhují, abychom opětovně vrátili původní druhy do některých poškozených oblastí, měli bychom dát původní přírodě podstatně více prostoru. Mohli by to být např. sloni nebo vlci, tím by se mohlo obnovit až 20 % původních ekosystémů. 

Úspěšnou transformací ekosystému bylo např. návrat vlků do Yellowstonského národního parku v USA.

Původně se odhadovalo, na základě satelitních snímků, že 20–40 % zemského povrchu je lidmi málo ovlivněno. Přestože se ale mohou zdát mnohá místa neporušená, při bližším průzkumu vědci zjistili, že na zemi chybí životně důležité druhy. Například sloni šíří semena a vytvářejí v lesích důležité mýtiny, zatímco vlci mohou snížit populace jelenů a losů.

Můžeme říct, že svět se nachází v „krizi biologické rozmanitosti“. Ubývá populace divoké zvěře – od lvů až po hmyz – hlavně z důvodu rozšiřování výstavby a zemědělské půdy. Někteří vědci si dokonce myslí, že začíná „šesté hromadné vyhynutí života na Zemi“. Na mnohých místech již nyní chybí živočišné a rostlinné druhy, které jsme ztratili kvůli lovu, invazivním druhům a chorobám. Neporušené ekosystémy, jakým je například Serengeti, jsou výjimečným místem.

Klimatická krize je další hrozbou pro funkčnost celých ekosystémů. 

OSN vyhlásilo v letošním roce Dekádu obnovy ekosystémů, která poběží do roku 2030, jejím cílem je zastavit degradaci ekosystémů a obnovit je.

Údaj o velikosti nedotčené přírody je prvním odhadem tohoto typu, vědci by se měli dále zaměřit na konkrétní regiony a podrobněji sledovat dopady na člověka, na živočišné a rostlinné druhy, detailněji identifikovat ekologicky neporušená místa. V lednu letošního rolu se proto více než 50 zemí zavázalo chránit téměř třetinu planety.

Zdroj: The Guardian
Volně přeloženo: ekoosveta.cz (Alice Kolářová)